Tak zrejme sme to vedeli,
ako že jar sa s kvetom snúbi,
že raz po Kvetnej nedeli
dav vycerí naň svoje zuby,

A zasa jeden
na povraze odvisol...
Koľkých už
národ môj
k srdcu si pritisol,
zapísal do dejov
na stránky krvavé?

Slovenský národ citom žalostným dnes plesá,
s zápalom sviatočným znejú dnes nebesá,
martýrovi-mučeníkovi Pána otvára sa brána
najblaženejšieho nebeského rána.

Vám
čo prepadli ste skaze hluchoty
v tomto vinobraní,
hľa strapce plné hrozna sú
a ticho z vašich dlaní
uniká ako prach
a raní, raní;

Klikni pre podrobnosti...

Urna s relikviami mučeníka Jozefa, martýra pro Deo et Patria, v Slovenskom ústave v Clevelande, Ohio, SŠA.V nedeľu 1. decembra 2007 sa konala v kaplnke slovenského benediktínskeho opátstva Sv. Andreja Svorada v Clevelande mimoriadna pobožnosť na uctenie si pamiatky mučeníka Jozefa Tisu. Sv. omšu celebroval opát  slovenských benediktínov Klement Železník, O. S. B. (Clement Zeleznik, OSB). Kocelbrantmi boli o. Albert Marflak, O. S. B. a o. Joachim Pastirik, O. S. B.

Pred sv. omšou prítomných privítal riaditeľ Slovenského ústavu (Slovak Institute and Library), Andrej F. Hudák ml. (Andrew F. Hudak, Jr.), a Dr. Ľudoví Pavlo, emeritný prezident Slovenskej ligy v Amerike odovzdal opátovi Železníkovi do opatery v Slovenskom ústave sklenenú urnu s relikviami z hrobu Dr. Tisu, ktoré Tisova spoločnosť v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku poslala pre Slovenov v Amerike ako prejav vďaky za to, že americkí Sloveni si Dr. Tisu vážili, podporovali ho a stále si ho uctievajú.

Klikni pre podrobnosti... Predstavenie relikvií Msgr. Tisu opátovi Klementovi Železníkovi, OSB, Rev. Joachim Pastirik, OSB a Rev. Albert Marflak, OSB.

„Za Boha a národ“, „za Boha a národ“. Pre Boha a národ. Pre monsignora Tisu nebola táto veta ako pre politika iba prostá prázdna politická formula, ani prostriedok na vyburcovanie a zapálenie davu, ale skutočným princípom jeho života. V tomto hesle nachádzal hĺbku, dych, víziu, silu a inšpiráciu čo potvrdzuje celým svojím životom. Preto sme povďační Dr. Ľudovítovi Pavlovi za výber peknej časti z Tisovej obhajobnej reči pred súdom, v ktorej vybáda slovenského človeka, aby nikdy nezabudol na toto heslo: „Za Boha a národ“.

Klikni pre podrobnosti... The presentation of Msgr. Tiso's relics to Abbot Clement Zeleznik, OSB, Rev, Joachim Pastirik, OSB, and Rev. Albert Marflak, OSB.Za Boha a Narod, Za Boha a Narod. For God and Nation. For Monsignor Tiso this phrase was not a simple empty statement of policy as a politician, nor something to stir up the crowds for fervor, but a real principle of life. It had depth, breath, vision, power and inspiration for him and its proof is in his very life. So we thank Dr. Ludovit Pavlo for choosing the nice section of the witness of Tiso in his court trial, which he states and offers to the Slovak people that they would never forget this phrase, Za Boha a Narod.

Klikni pre podrobnosti...
V sobotu 17. marca 2012 sa v Bytči, v rodisku kresťanského vladára, rímsko-katolíckeho kňaza, slovenského rodoľuba, mučeníka viery a národa Jozefa Tisu, uskutočnila z príležitosti 73. výročia vzniku Slovenskej republiky ako kresťanského štátu Procesia za duchovnú obnovu slovenskej rodiny v spojení sprievodných prednášok na túto tému.

Klikni pre podrobnosti...
Sloveni, dnes slávime štátnosť slovenského národa! Ale prizrime sa smelo tým oslavám bližšie: mienkotvorci chriakajú v tento deň na slovenský živel viac žlče než zvyčajne, slovenská mládež strávi tento deň v lunaparkoch konzumu alebo na námestiach „slobody“ bohorúhačstvom a my zas – v tom lepšom prípade – utiahnutí v súkromnej slávnosti.

Klikni pre podrobnosti...

Keďže v slovenskej spoločnosti panuje nejednotnosť v skloňovaní priezviska prezidenta Slovenského štátu, Msgr. ThDr. Jozefa Tisu, sme nútení z našej pozície správy Rodného domu prezidenta Tisu vydať k sporu vlastné stanovisko a dožadovať sa jeho všeobecnej platnosti.

Samotný spor o správne skloňovanie priezviska prezidenta Tisu sa odohráva na poli gramatickom v rámci širšieho sporu o prijatie všeobecného pravidla pre správne skloňovanie mužských priezvisk, či už domácich, cudzích a či zdomácnených, zakončených na samohlásku -o.

Klikni pre podrobnosti...

Kováč, J.: Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa. Osada Sv. Jána Nepomuckého: New York, 1981.

Zostavil:
© Rev. Jozef Kováč, S. J.

Vydala:
© Osada Sv. Jána Nepomuckého, New York, N. Y., 10021 – USA

Cum approbatione ecclesiastica.
Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum
Imprimatur: Msgr. Joseph T. O'Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva

New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore