Klikni pre podrobnosti...

Oznámenie tretej púte nám prinieslo nielen veľké nadšenie z príchodu mnohých listov, plných chvály, obdivu a nadšenia z tohto podujatia, ale aj prísľuby účasti na tejto púti, ako aj odplatu za to, že nás doteraz šikanovali.

Začali prichádzať aj prosby zabezpečiť nocľahy v Altöttingu, lebo pútnici mienili prísť so vzdialených nemeckých miest a obcí, ale aj zo zahraničia.

Deň púte bol priamo očarujúci, keď sa od včasných ranných hodín po uliciach Altöttingu ozývali slovenské rozhovory a smiech, čo mi dávalo pocit, že sa nachádzam v slovenskom meste.

Klikni pre podrobnosti...

Slováci a Slovenky!

Zúrivá a nepriaznivá politická víchrica vyhnala nás i naše deti z rodiska našich otcov, z nášho rodného, slovenského, domova, do tvrdej cudziny, ktorá dýcha na nás chladom a núti nás, za ťažkých podmienok, stavať si nové domovy, ktoré sa stávajú naším bojiskom za práva človeka, za slobodu národa, a za uskutočnenie samostatného slobodného štátu.

Mnohí z nás sa k svojmu slovenskému pôvodu hlásia hrdo, verejne a nebojácne. Ale sú medzi nami aj takí, ktorým tvrdé začiatky naštrbili vieru v existenciu svojho národa a štátu.

Klikni pre podrobnosti...

Svätú omšu nám odslúžil kapucínsky páter Edimbert z kláštora sv. Konráda v Altöttingu aj s nemeckými miništrantami, ktorí nám nahrádzali slovenských duchovných, pretože púte sa nezúčastnil ani jeden slovenský duchovný.

Páter Edimbert sa nedal zahanbiť a povedal o mučeníkovi Jozefovi Tisovi takú homíliu, že sme všetci až žasli nad jeho súcitom k slovenskému národu a nad jeho vedomosťami o slovenskej histórii, o Slovenskej republike, o jej zrode a vláde, ako aj o prezidentovi Dr. Tisovi.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore