Klikni pre podrobnosti...

Urna s relikviami mučeníka Jozefa, martýra pro Deo et Patria, v Slovenskom ústave v Clevelande, Ohio, SŠA.V nedeľu 1. decembra 2007 sa konala v kaplnke slovenského benediktínskeho opátstva Sv. Andreja Svorada v Clevelande mimoriadna pobožnosť na uctenie si pamiatky mučeníka Jozefa Tisu. Sv. omšu celebroval opát  slovenských benediktínov Klement Železník, O. S. B. (Clement Zeleznik, OSB). Kocelbrantmi boli o. Albert Marflak, O. S. B. a o. Joachim Pastirik, O. S. B.

Pred sv. omšou prítomných privítal riaditeľ Slovenského ústavu (Slovak Institute and Library), Andrej F. Hudák ml. (Andrew F. Hudak, Jr.), a Dr. Ľudoví Pavlo, emeritný prezident Slovenskej ligy v Amerike odovzdal opátovi Železníkovi do opatery v Slovenskom ústave sklenenú urnu s relikviami z hrobu Dr. Tisu, ktoré Tisova spoločnosť v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku poslala pre Slovenov v Amerike ako prejav vďaky za to, že americkí Sloveni si Dr. Tisu vážili, podporovali ho a stále si ho uctievajú.

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/cleveland.com-20071219_tisos-ashes.pdf,500,350{/edocs}

Opát Železník vo svojej kázni zhodnotil život a verejnú činnosť prezidenta Tisu ako kňaza, politika a národovca, ktorý miloval svoju Cirkev, krajinu i svoj národ. Odmietol nespravodlivé a tendenčné informácie o Tisovom verejnom pôsobení. So sklamaním konštatoval, že v mnohých médiách a na internete podávajú o Tisovi nespravodlivý a tendenčný obraz, ktorý je v rozpore s historickou pravdou.

Premenenie Tela Kristovho na sv. omši za dušu mučeníka Jozefa v ClevelandeKópiu anglického originálu homílie opáta Železníka poskytol Rodnému domu prezidenta Tisu pán Andrej F. Hudák ml., riaditeľ Slovak Institute and Library, 10510 Buckeye Road, Cleveland, Ohio 44104. Anglický originál je tiež dostupný online na stránkach periodika Jednota. The Official Publication of the first Catholic Slovak Union of the United States and Canada, vydanie z 9. januára 2008.  Na našich stránkach je dostupný tiež slovenský preklad tejto pamätnej homílie opatrený dodatočnými poznámkami správcu Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči.

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/jednota-20071201_memorial-mass-for-tiso.pdf,500,350{/edocs}

Na záver homílie opáta Železníka, O. S. B. prítomní veriaci začali spontánne tlieskať – čo je na sv. omšu nezvyčajný jav – dávajúc tým najavo uznanie opátovi za veľmi dobre pripravený, hĺbkový portrét skutočne posledného naozaj slovenského prezidenta.

Program for Holy Mass for the Soul of The President of the Slovak RepublicPo sv. omši premietol prítomným veriacim na veľkej obrazovke slovenský seminarista Martin Trojan videozáznam z marca 2007, ktorý zachytáva exhumáciu ostatkov mučeníka Jozefa na Martinskom cintoríne v Bratislave. Niektoré z relikvií, ktoré sa podarilo v hrobe objaviť, boli posunuté cez Dr. Pavla americkým Slovenom počas jeho návštevy Bratislavy v máji 2007.  Videozáznam tiež zachytával priebeh zádušnej sv. omše za Tisu, ktorú celebroval v priestoroch katedrály sv. Emerána nitriansky biskup Judák.

Prítomní veriaci sa následne odobrali k prehliadke priestorov Slovenského ústavu, ktorého steny zdobia portréty slávnych osobností slovenského národa, a ktorého poličky ctia tisícky kníh, letákov, brožúrok, mapiek, magazínov, časopisov, novín a iných dokumentov týkajúcich sa slovenského života vo vlasti, ale i za veľkou mlákou.

Počas voľnej diskusie v Slovenskom ústave pri káve a slovenských koláčoch vyplynulo najavo, že dvaja washingtonskí Sloveni pricestovali do Clevelandu len kvôli zádušnej omši za mučeníka Jozefa. Bol to Štefan Matula (Stephan Matula) z Falls Church, Virginia, ktorý bol toho času prezidentom 856. zboru Jednoty vo Washingtone a Jozef Gazdík (Joseph Gazdik) z Arlingtonu, Virginia, pôvodom z Piešťan.

Pevne verím, že čoskoro nastane i na Slovensku čas, kedy bude Jozef Tiso, mučeník viery katolíckej a národa slovenského – martyr pro Deo et Patria – právom vyzdvihnutý na oltár našej Cirkvi!