Slovenský národ citom žalostným dnes plesá,
s zápalom sviatočným znejú dnes nebesá,
martýrovi-mučeníkovi Pána otvára sa brána
najblaženejšieho nebeského rána.

Palma slávy telo tvoje zdobila –
slávnostne sa dvíha dnes tvoja mohyla.
Za pravdu a sväté práva slovenského národa si umrel,
bojovníku smelý,
pred Tebou sa klania slovenský kresťanský svet celý.

Trápenie o potupnú smrť si zniesol,
presvedčenie svoje nebojácne si hlásal,
hrdina slovenskej zeme, pýcha slovenského národa!

Stál si pevne ako žula Tatier, ktorú bijú márne
blesk a hrom,
strely nástrah čo sveta zlosť krutá – odbili sa od
teba plným nezdarom.

Smelo si za národ krutý boj viedol,
trápenie a horké muky potupnej zlosti k slovenskému
národu si zniesol, bojovníku smelý,
pred Tebou sa klania slovenský svet celý.

Našich otcov zem si posvätil krvi svojej rosou,
Kristov kríž a národ slovenský v slávu si postavil,
preto k Tebe sa dnes nesú vrúcne naše hlasy:
Vypros spoločne so svätým Cyrilom a Metodom,
Ondrejom a Beňadikom Slovensku krajšie časy!

(časopis Jednota, SŠA, 21. apríla 1948)