Slávna snemovňa! Keď v apríli r. 1936 stroskotalo vyjednávanie o vstup našej strany do vlády, terajšia vláda vyhlásila, že vyrieši slovenský problém aj bez účasti Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo vláde. A hoci od toho času uplynuly už skoro celé 2 roky, ja s ľútosťou konštatujem, že slovenský problém je dnes na mŕtvom bode práve tak, ako bol aj pred 2 rokmi. Dva roky uplynuly a slovenský problém ostal nevyriešený.

V poslednom čase píše a hovorí sa znova o vstupe našej strany do vlády. A preto dovoľte mi, aby som aj k tejto otázke zaujal naše jasné stanovisko. Snahou každej politickej strany, ktorá má kladný pomer k štátu, je, aby brala účasť vo vláde. Toto je snahou aj Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá sa otvorene a lojálne hlási k tejto republike. Áno, slávna snemovňa, my sme ochotní vstúpiť do vlády. Ale my môžeme vstúpiť len do takej vlády, ktorá si vezme do svojho programu vyriešenie slovenského problému a ktorá bude rešpektovať prirodzené práva slovenského národa. (Potlesk poslancov SĽS) Keby sme vstúpili do vlády bez toho, neosožili by sme Slovensku a slovenskému národu, ale nepreukázali by sme dobré služby ani samému štátu. Preto, panie a páni, kto chce, aby Hlinkova slovenská ľudová strana v jubilejnom roku neišla do útoku, ale do vlády, nech sa spoločne s nami pričiní o vyriešenie slovenského problému. (Potlesk poslancov SĽS)