Klikni pre podrobnosti...
Ceremoniál zloženia poklony sa koná na Nádvorí mučeníkov národa v areáli Rodného domu prezidenta Tisu vo veľkej Bytči a mal by začať po dorazení všetkých pútnikov, avšak prevádzač sa podľa okolností môže rozhodnúť ceremoniál vysluhovať postupne, ako budú pútnici prichádzať. V prvom rade je však potrebné, aby na ňom bol prítomný ten istý prevádzač a to isté páža, ktorý v ten deň absolvovali s pútnikmi celú púť.

TisoTube | YouTube | Stiahnuť |

Počas ceremoniálu stojí páža v strážnej búdke napravo od busty (ďalej od dverí do domu) a v kolíske z oboch dlaní (na rukách má biele rukavice) mu leží relikviár s ostatkami mučeníka Jozefa; ruky vystiera pred seba. Prevádzač s oblečenými bielymi rukavicami na rukách stojí v strážnej búdke naľavo od busty (bližšie k dverám).

Pred bustou horí kahanec.

Pútnici so zhasnutou sviecou postupne, pokľaknúc pred krížom a relikviou, vystupujú na betónové pódium; najskôr pristupujú pred páža a bozkajú relikviár. Od horiaceho kahanca pred bustou si pripália knôt svojej sviece a pristúpia pred prevádzača.

Prevádzač pripne na odev pútnika pamätný odznak s Kristogramom so slovami:

Vezmi na seba tento odkaz predkov!

Následne prevádzač udrie primerane pútnika po líci z pravej strany so slovami:

A pamätaj naň!

Pútnik mlčí.

Prevádzač ho pozdraví: Kristu-kráľu na stráž!

Pútnik odpovie: Stráž!

Pútnik podíde k pamätnej tabuli vedľa dverí, aby pod ňu položil svoju horiacu sviecu.

Až teraz pútnik vstupuje do pamätnej izby v Rodnom dome prezidenta Tisu, kde na neho čaká zaslúžené občerstvenie.

V tento deň sú mu v dome prístupné všetky miestnosti a všetko vybavenie a v prípade potreby i nocľažné priestory.