Klikni pre podrobnosti...

Quas PrimasEncyklika Quas primas «O Najvyššom» Svätého Otca Pia XI. daná v Ríme sv. Petra, v jedenásty deň mesiaca december, vo Svätom roku 1925, vo štvrtom roku pontifikátu Jeho Svätosti, ktorou sa do liturgického roku zavádza sviatok Krista-Kráľa.

Vo svojom prvom okružnom liste, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu pre všetky Ich Excelencie biskupov, uviedli sme hlavné príčiny tých súžení, s ktorými sa človečenstvo potýkalo. Spomíname si, že sme v ňom hovorili, že tieto početné zlá vo svete sa vyskytli preto, lebo väčšina ľudí vypudila Ježiša Krista a Jeho presvätý Zákon zo svojich životov – že ani Jemu, ani Jeho Zákonu sa nedávalo miesto v živote – či už v nažívaní najbližších, a či vo veciach verejných. A ďalej sme hovorili, že nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým sa každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať panstvu nášho Spasiteľa. A že je potrebné hľadať mier Kristov v Kráľovstve Kristovom; a sľúbili sme pre to urobiť všetko, čo bude v Našich silách. A že sme prehlásili, že v Kráľovstve Kristovom nemôže byť mier účinnejšie obnovený, ani zjednaný na trvalejšom základe inak, než skrze obnovenie zvrchovaného panstva nášho Pána.

Čítaj on-line:

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/kniznica/encykliky/enc_quas-primas-v1.pdf,500,350{/edocs} Pápežská Encyklika Quas Primas [vydanie prvé: 0,9 MB]