Klikni pre podrobnosti...

Záujmy katolíckej cirkvi sú úplne zaistené. Katolícky život na Slovensku bude sa môcť odteraz aj nabudúce a navždy široko rozvíjať. Teraz prežívame na Slovensku veľkú katolícku obnovu. Už sme mnoho urobili, aby katolícky život hlboko zapustil svoje korene. Do všetkých škôl na Slovensku dali sme kríže.

 

Klikni pre podrobnosti...

Význam vodcu Adolfa Hitlera v živote národa nemeckého zhodnotiť bude povolaná história nemecká.

My, Slováci, ktorí sme s nemeckým národom nielen najbližší susedi, lež s nemeckými našimi spoluobčanmi od vekov v najužšom životnom spoločenstve spolunažívajúci, máme s príležitosti jeho 50. narodenín svoj postreh, čo sa životného jeho významu týka po stránke ľudskej a štátnickej. S vďačnosťou celého nášho národa slovenského spomínam si na prvé stretnutie sa s vodcom.

 

Klikni pre podrobnosti...

V deň, keď láska a povďačnosť nemeckého národa Vás obkľučujú a pozornosť celého sveta sa sústreďuje na Berlín, prichádzame do Berlína my v mene slovenského národa a slovenského štátu, aby sme Vám k Vášmu životnému jubileu blahoželali.

 

Klikni pre podrobnosti...

V prvom rade sa ho pýtal, aký dojem zanechala na neho berlínska návšteva.

Spokojný bol so všetkým. Obdivoval silu nemeckej armády a chválil berlínske obecenstvo, ktoré sa ku slovenskej delegácii chovalo veľmi pozorne a úprimne nadšene. Predseda vlády ďalej hovoril: Zo Slovenska odniesli sme jubilujúcemu vodcovi Veľkého Nemecka dar našich slovenských rúk a slovenského umu. Krásnu detviansku výšivku, ktorej ťažko nájsť páru na svete a nádhernú keramikovú vázu, ktorá iste bude jednou z najkrásnejších ozdôb pre vodcu Veľkého Nemecka.

Klikni pre podrobnosti...

Samostatné Slovensko trvá ešte len krátky čas. Preto sa u nás všetko začína ešte len budovať. Ale náš národ a naše tradície sú prastaré; preto už od prvej hodiny poznáme cestu po ktorej máme kráčať. Boj za národnosť, v ktorom sme po odtrhnutí našej krajiny od Maďarska museli s Čechmi ďalej pokračovať, razil základné idey a politické formy nášho národného života, teda oveľa skôr, než sa v Žiline urobil prvý veľký krok k našej neodvislosti. Nepotrebovali sme teda zavádzať cudzie formy a myšlienky. Tieto vyrástli z nás samotných a vyvíjali sa svojrázne. Nové Slovensko je národným a kresťanským štátom pod autoritatívnym vedením, ktoré si svoju neodvislosť chce zachovať a so všetkými susedmi chce nažívať v pokoji. „Za Boha a národ“, tak znelo naše heslo v časoch boja, a toto heslo zostáva aj pre náš nový štát.

Klikni pre podrobnosti...

Keď aj je v našom štáte všetko ešte len v začiatkoch budovania, naša národnosť a tradícia je prastará; preto vieme už od prvej hodiny presne cestu, po ktorej máme ísť. Boj za národ, ktorý sme museli po rozluke s Maďarmi viesť ďalej s Čechmi, razil naše základné idey a politické formy nášho národného života dávno predtým, ako sme urobili v Žiline prvý veľký krok k svojej samostatnosti. Nepotrebovali sme preto prijímať formy a myšlienky zvonku, ktoré u nás samy rástli a sa rozvíjali.

Klikni pre podrobnosti...

Dr. Tiso ... uviedol všetky dôvody, ktoré priamo vynútili si politickú samostatnosť slovenského národa. Musíme vzdávať chválu Bohu, že splnila sa konečne krásna túžba celého slovenského národa a všetkých minulých jeho pokolení. A my s radosťou konštatujeme, že neboli márne tie obete, ktoré si uskutočnenie týchto túžob v dlhom a urputnom boji vyžiadalo. Slovenský národ vstal a postavil sa do radov ostatných samostatných národov, aby započal plniť svoje poslanie, aby prinášajúc zo svojej prirodzenej hĺbky kultúrnej hodnoty, stal sa platným a cenným členom celého ľudstva.

Klikni pre podrobnosti...

Bratia akademici, gardisti!

Nie je to náhodou, že v rámci Štefánikovských osláv ste skladali svoju gardistickú prísahu. Som presvedčený o tom, že toto stretnutie, udalosti, oslavy Štefánikove a vaša gardistická prísaha má význam ďaleko vyšší. Stretnutie toto znamená chápanie vysokého významu prísahy a zdôraznenie všetkého toho, čo z takejto prísahy nasleduje. My, kresťania-katolíci pod prísahou rozumieme slávnostné verejné vzývanie Boha a priznanie, že to naozaj myslíme s tým sľubom, ktorým prísahu potvrdzujeme, keď voláme Boha za svedka, aby potvrdil, že pravdu hovoríme, keď prisaháme. Prísaha je teda vierovyznaním.

Klikni pre podrobnosti...

Oslavujeme Štefánika mŕtveho preto, lebo mal krásny ideál. Týmto jeho ideálom bol: slobodný slovenský národ. Za tento svoj životný ideál pracoval vytrvale do všetkých dôsledkov. Táto skutočnosť nás spojovala a spojuje so Štefánikovou osobnosťou a nie, proti čomu sme zápasili a čo v bývalej ére bolo so strany predošlých vládcov vyzdvihované, totiž československá národná jednota.

Klikni pre podrobnosti...

Vojaci! Podstatnou súčiastkou budovania samostatného slovenského štátu je slovenská armáda. Nosí preto na sebe prívlastky nášho štátu, ktoré určujú jej charakter. Ako finančné možnosti štátu nedovoľujú, aby sme budovali armádu len ako ornamentiku nášho štátu, tak všeobecný charakter armády ako neproduktívneho podniku vylučuje fiskálnu výnosnosť. A keď napriek tomu i s najväčším napätím svojich síl národ slovenský buduje si svoju armádu, vysvetlí nám to jedine tá mravná hodnota, ktorú národ vo svojej armáde vidí.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore