Klikni pre podrobnosti...

Na Slovensku sa dodnes šíri, že Dr. Jozefovi Tisovi, „s plným schválením izraelskej vlády“, v niektorom „z parkov Jeruzalema“, postavili Židia pamätník „ako prejav vďaky za záchranu životov“. Keďže dodnes nie je existencia takéhoto pamätníka faktograficky v slovenskom prostrední dostatočne doložená, obrátil som sa svojím otvoreným listom primárne na Jeho Excelenciu Alexandra Ben-Zvi, veľvyslanca Izraela na Slovensku, aby toto tvrdenie potvrdil alebo vyvrátil, nech už by za jeho rozširovaním stál ktokoľvek, hoc aj Tisovi odporcovia z Ročenky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí sa v nej v roku 1986 na str. 134 – z ich pohľadu právom – boli rozhorčovali, že: „nepochopiteľné, že Izrael ako jediný štát dovolil roku 1981 postaviť pamätník J. Tisovi v Jeruzaleme.“

V adventnom očakávaní narodenia Spasiteľa duší všetkých ľudí, zostávam v liste s pozdravom a meditáciou sv. Jána Damascénskeho:

„Ten, ktorý nemá telo, sa vteľuje, Slovo telom sa zaťažuje. Neviditeľný sa stáva viditeľným, nedotknuteľný sa dáva dotknúť. Ten, ktorý nemá začiatok, si teraz berie začiatok. Syn Boží sa stáva synom človeka a to je Ježiš, ten istý včera, dnes a naveky!“

Preto Jeho Excelenciu, v úplnom závere svojho listu prosím, aby sa i Židia, inak nedotknuteľní, aspoň v tomto adventnom čase po Kristovom vzore „dali dotknúť“...

Do tej doby, si prípadné mlčanie Jeho Excelencie dovoľujem považovať za potvrdenie toho a na verejnosti rozširovať ako fakt, že v niektorom z parkov Jeruzalema s plným schválením izraelskej vlády, raz skutočne stál pamätník Jozefovi Tisovi, prvému slovenskému prezidentovi.

Znenie môjho otvoreného listu:

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/201488-zidom.pdf,500,350{/edocs}

Kópia inkriminovanej Ročenky SZPB z roku 1986:

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/rocenka-szpb_1986.pdf,500,350{/edocs}