Kotlebove premeny

Rodný dom prezidenta Tisu vydáva túto správu pri príležitosti 128. výročia narodenia sa mučeníka viery katolíckej a národa slovenského – Mons. Jozefa Tisu – ktoré nadíde 13. októbra 2015. Jej účelom je vydať svedectvo o súčasnom stave politického testamentu vodcu slovenského národa – Jozefa Tisu – ku ktorému sa hlásia rôzne politické i spoločenské zoskupenia.

V tejto práci sa pokúsim syntetizovať premisy zo svojich starších prác [1][2][3] na túto tému a aplikovať ich na súčasnú politickú scénu tzv. „národných“ síl, pod ktorou sa myslia najmä „sily proti-systémové“, resp. zoskupenie doteraz neparlamentných politických strán a hnutí s viac či menej vlasteneckým, republikánskym až nacionálnym nádychom, ktoré – i keď nanajvýš vágne – aspoň avizujú „hĺbkovú reformu súčasného politického života a politickej kultúry“, resp. „zmenu režimu“.

Hlavný priestor budeme venovať najaktívnejšiemu politickému hnutiu, ktoré sa v osobe svojho vodcu bolo prihlásilo k politickému testamentu Mons. Jozefa Tisu – a to kotlebizmu, teda Marianovi Kotlebovi a strane Mariana Kotlebu, Ľudovej strane Naše Slovensko.

Klikni pre podrobnosti...
West Highlands

Dňa 29. augusta Vás pozývame na Charitatívny pochod slovenského exilu na Britských ostrovoch za odškodnenie obetí čs. demokracie 1945-1947. Pochod sa koná pod osobnou záštitou správcu Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči, Igora Cagáňa.

Dôvod usporiadania pochodu je vyzbierať finančné prostriedky na projekt www.Rehabilituj.Sk (prevádzkovateľ o. z. Nové slobodné Slovensko). Účelom tejto zbierky je pri príležitosti 70. výročia prvej popravy (9. októbra 1945 – 9. októbra 2015) vykonanej na základe rozsudku revolučného retribučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady, symbolicky odškodniť pozostalých obete, pplk. Jána Šmigovského, veliteľa Slovenskej armády povereného obranou mesta Nitra. Pplk. Šmigovský sa odmietol pridať k tzv. Slovenskému národnému povstaniu namierenému proti slovenskej štátnosti, aby neskôr takisto odmietol vydať zbrane svojej posádky nemeckým vojskám, ktoré v tom čase začali odzbrojovať Slovenskú armádu. Napriek tomu, alebo práve preto, bol po vojne popravený zastrelením na základe výsledkov zinscenovaného súdneho procesu. A to všetko v čase tzv. československej povojnovej demokracie! Pplk. Ján Šmigovský, napriek očividnej politizácii jeho procesu, nebol dodnes súdne rehabilitovaný...

Klikni pre podrobnosti...

Takzvané audioknihy sú čoraz populárnejšie už aj u nás na Slovensku. Ale pre tých, ktorí ešte s audioknihou nemali tú česť sa stretnúť, uvediem, že pod týmto označením sa myslí zvukový záznam hovoreného slova, ktoré pochádza z čítania printovej predlohy pôvodného vydania knihy. Od rozhlasovej inscenácie sa audiokniha líši čo najminimálnejším zásahom do hovoreného slova inými zvukovými ruchmi, ale o to viac sa vyznačuje bohatosťou intonácie a dikcie hlasového prejavu predčítavača.

Pochopiteľne, audiokniha nikdy nenahradí klasickú knihu a aktívne čítanie s porozumením, ale napočúvanie kníh zaneprázdneným ľuďom bez času nazvyš napomáha zoznámiť sa s obsahom knihy bez vynaloženia nadbytočného úsilia a tak vzácneho času, keďže audioknihy možno počúvať v hluchých chvíľkach nášho života, medzi ktoré patria napríklad presuny do a z práce či školy, služobné cesty, všeobecne hodiny strávené cestovaním, ale i chvíle venované aktívnemu oddychu pri športovaní, či už pri behaní, na bicykli, v posilňovni, ap. Audioknihu môžete počúvať v aute, resp. ju mať stále so sebou stiahnutú vo vašom mobilnom telefóne, tablete či v prenosnom počítači...

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore