Klikni pre podrobnosti...

Takzvané audioknihy sú čoraz populárnejšie už aj u nás na Slovensku. Ale pre tých, ktorí ešte s audioknihou nemali tú česť sa stretnúť, uvediem, že pod týmto označením sa myslí zvukový záznam hovoreného slova, ktoré pochádza z čítania printovej predlohy pôvodného vydania knihy. Od rozhlasovej inscenácie sa audiokniha líši čo najminimálnejším zásahom do hovoreného slova inými zvukovými ruchmi, ale o to viac sa vyznačuje bohatosťou intonácie a dikcie hlasového prejavu predčítavača.

Pochopiteľne, audiokniha nikdy nenahradí klasickú knihu a aktívne čítanie s porozumením, ale napočúvanie kníh zaneprázdneným ľuďom bez času nazvyš napomáha zoznámiť sa s obsahom knihy bez vynaloženia nadbytočného úsilia a tak vzácneho času, keďže audioknihy možno počúvať v hluchých chvíľkach nášho života, medzi ktoré patria napríklad presuny do a z práce či školy, služobné cesty, všeobecne hodiny strávené cestovaním, ale i chvíle venované aktívnemu oddychu pri športovaní, či už pri behaní, na bicykli, v posilňovni, ap. Audioknihu môžete počúvať v aute, resp. ju mať stále so sebou stiahnutú vo vašom mobilnom telefóne, tablete či v prenosnom počítači...

Rodný dom prezidenta Tisu tieto moderné trendy, i so všetkými ich negatívami, pozorne sleduje a po vzore sv. Prokopa, chce diabla pokroku zapriahnuť do pluhu brázdiaceho úrodnú pôdu na národa roli dedičnej.

V čase, keď sa model liberálnej demokracie a koncept občianskych národov v Európe rúca, je bytostne potrebným, popri náročnom a väčšinu času z dňa zaberajúcom zabezpečovaní základných životných potrieb, byť svetonázorovo zorientovaným a poznať dejiny svojho národa, ale najmä, poznať tú časť dejín, v ktorej bol organický vývoj nášho národa násilne prerušený štátnym prevratom v auguste roku 1944.

Z tohto dôvodu, Rodný dom prezidenta Tisu, rozhodol sa popri svojom digitalizačnom projekte (doposiaľ som digitalizoval 100 z vyše 700 prejavov prezidenta Tisu) spustiť i paralelný projekt budovania tematického zvukového fondu, v rámci ktorého pristúpim k načítaniu prejavov a článkov Jozefa Tisu, básní vzniknuvších priamo na pulze diania, na ktorom mal Jozef Tiso svoj podiel, a preto postupne načítam i znenia významných dokumentov slovenskej ľudáckej politickej kultúry.

Iste, autentické nahrávky niektorých prejavov prezidenta Tisu sa zachovali, sú však pod autorskou správou rozhlasu a, žiaľ, svojou kvalitou nevyhovujú súčasným nárokom kladeným na komfort pri počúvaní hudby či poťažmo hovoreného slova. Ideálnym riešením teda bolo pristúpiť k načítaniu potrebných obsahov, aby mohlo vo väčšej kvalite i miere dochádzať skrz súčasné moderné médiá k ich narácii od komunikátora ku komunikantovi. Komunikátorom obsahu zostáva napriek sprostredkovanej a časovo posunutej narácii stále Jozef Tiso ako človek svojej doby; zmenil sa však komunikant: z prostého a dôverčivého, prevažne katolíckeho ľudu na počítačovo gramotných permanentných pochybovačov dneška.

Verím však v silu pôvodného slova a jeho zákonnú moc zviazať predmet s jeho obsahom do celku komunikovateľného v ktoromkoľvek čase, keďže neverím, že pôvodný obsah sa môže z pôvodných slov v pôvodnom kontexte tak celkom časom vytratiť.

Idea je večná a žije medzi nami v Slove, ktoré sa Telom stalo. V takom istom slove včera, dnes i zajtra... o to viac, ako ono slovo pochádza od kňaza a morálneho teológa.

Ako pilotný celok tohto nového projektu som pre vás pripravil tematické pokrytie dejinných udalostí hovoreným slovom – ktorých výročie sme si nedávno pripomenuli, alebo si zanedlho budeme pripomínať – od prípravy cez vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny 6. októbra 1938 až k prijatiu záverov Viedenskej arbitráže prvou slovenskou vládou z 2. 11. 1938.

Postupne by malo nasledovať spracovanie ďalších tematických celkov podľa tejto edičnej schémy:

  1. Autonómia Slovenskej krajiny 6. októbra 1938
  2. Štátny prevrat z augusta roku 1944 (články, prejavy, svedectvá a rozkazy)
  3. Vznik Slovenského štátu 14. marca 1939
  4. Pred tzv. súdom národa (záverečná obhajobná reč prezidenta a výpoveď JE arcibiskupa Kmeťka)
  5. Sviatočné posolstvá (pri príležitosti Vianoc, vzniku štátu či vyhlásenia autonómie, ap.)
  6. Prvý prezident v slovenskej poézii (básne o prezidentovi Tisovi), ap.

Odteraz, postupne k digitalizovaným textom budú pribúdať v ucelených tematických celkoch aj zvukové nahrávky a takto ozvučené príspevky budú označené symbolom ⏯ .

Zároveň, každý načítaný text bude jednak voľne stiahnuteľný zo stránok www.jozeftiso.sk, a rovnako tak zdieľaný prostredníctvom kanála služby YouTube.

Povzbudzujem Vás k šíreniu týchto obsahov, k čomu vám ako autor spracovania dávam svoj explicitný súhlas činiť tak v duchu osobnej potreby.

Ak máte záujem o spoplatnené AUDIOKNIHY na nosičoch CD/DVD s potlačou a farebným prebalom z tejto edície, prosím, informujte nás o svojom dopyte predbežne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V prípade, že z vašej strany bude jestvovať reálny záujem o tieto nosiče skôr zbierkového charakteru (keďže všetky nahrávky budú zverejnené bezplatne on-line), tak sa ich vyhotovením budeme zaoberať začiatkom budúceho roku.