Klikni pre podrobnosti...

Svätú omšu nám odslúžil kapucínsky páter Edimbert z kláštora sv. Konráda v Altöttingu aj s nemeckými miništrantami, ktorí nám nahrádzali slovenských duchovných, pretože púte sa nezúčastnil ani jeden slovenský duchovný.

Páter Edimbert sa nedal zahanbiť a povedal o mučeníkovi Jozefovi Tisovi takú homíliu, že sme všetci až žasli nad jeho súcitom k slovenskému národu a nad jeho vedomosťami o slovenskej histórii, o Slovenskej republike, o jej zrode a vláde, ako aj o prezidentovi Dr. Tisovi.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore