Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2018 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 22. apríla 2017 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Klikni pre podrobnosti...

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 18. apríla 2015 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 16. apríla 2016 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Klikni pre podrobnosti...

Sloveni,

Popolcovou stredou, ktorá pripadla toho roku na 5. marca, pripomíname si, že prachom sme, a že bez viery na prach sa i obrátime, a zaodievame sa preto v nadchádzajúce pôstne dni do rúcha rozjímaní a hlbších modlitieb, aby sme skrze štyridsaťdňové sebazapieranie dosiahli (znova) svoje (dokonalejšie) obrátenie a skrze vrúcne prosenie zas milostivé Božie odpustenie našich hriechov – to všetko „pre Krv Kristovu“.

Činíme tak nielen z „akéhosi“ predpisu Cirkvi, či „len“ na akúsi svetskú pamiatku Umučenia Krista, ale najmä pre (1) svoju vlastnú duševnú spásu, aby sme na veky spočinuli v Božej milostivej prítomnosti a (2) pre vlastné fyzické vzkriesenie, aby sme ešte raz a naposledy vytvorili „vojsko nadmieru veľké“ (Ez 37, 7-10) z popola všetkých tých, ktorí zostali verní Pravde.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore