Ctibor Pokorný (28. 9. 1917 - 28. 6. 1972) bol činovníkom jednej z dvoch prvých exilových slovenských politických organizácii – Slovenského oslobodzovacieho výboru, ktorej predsedom bol Ferdinand Ďurčanský. Pán Pokorný bol predsedom pre Nemeckú časť tohoto spolku. Je pochovaný medzi ukrajinskými nacionalistami, ako jediný Sloven a vôbec ako jediný človek. Na základe nielen tohoto faktu je zrejme, že mal dobré vzťahy s ukrajinskými nacionalistami. Druhým zrejmým faktom je, že v mene Slovenov svojho času vystúpil s rečou na pohrebe zavraždeného vodcu ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu. Ctibor Pokorný je autorom známej knihy "Židovstvo na Slovensku" (Kompas: Turčiansky sv. Martin, 1940).

Ctibor Pokorný je pochovaný spolu so svojou manželkou v Nemecku (spolková republika Bavorsko) v meste Mníchov na cintoríne Waldfriedhof, v novej časti (Neuer Teil). Je pochovaný v sektore 430, v 3. rade s číslom hrobu 225 (430-3-225).

Mapa prístupu k hrobovému miestu Ctibora Pokorného Pomník Ctibora Pokorného Pomník Ctibora Pokorného Pomník Ctibora Pokorného