Klikni pre podrobnosti...

[Vyslovil vďaku a svoju radosť nad veľkolepou manifestáciou, ktorou sa hlavné mesto štátu osvedčilo za boj proti boľševizmu a tak mohutne odpovedalo na zločiny infernálneho boľševizmu, popáchané v Liptovskom Svätom Mikuláši.] My sme vedeli – hovoril m. i. – čo je boľševizmus. Naši najlepší, popri povolaných veľkých mužoch Európy, písali, rečnili o boľševizme, ale mnohým to nestačilo. Nechceli veriť. Teraz sa však presvedčili, čo je boľševizmus. Našou povinnosťou je vykonať svoju povinnosť v boji proti nemu spolu s ostatnými európskymi národmi na čele s veľkým národom nemeckým.


Slovenská pravda, r. 10, 1945, č. 67, s. 1, Bojovať proti boľševizmu; Slovák týždenník, r. 26, 1945, č. 13, s. 3, Veríme v záchranu Európy.