Klikni pre podrobnosti...

Slovenský a nemecký vojak vedú rovnaký boj, aby zachránili svoje domovy pred boľševickou pohromou. Snahou slovensko-nemeckých novín pre vojakov je upevňovať toto bojové spoločenstvo. Majú počúvať jedného i druhého, že si musia vzájomne ctiť ich národný svojráz a vážiť si kamaráta, ako svojho verného spojenca a spolubojovníka. Súčasne budú tieto noviny šíriť znalosť o krásach a mnohostranných pôvaboch slovenskej zeme, ktoré sa naučí ľúbiť aj nemecký vojak. V tomto zmysle budú tiež symbolom. V tomto zmysle budú tiež symbolom a výrazom priateľského zväzku, ktorý v tomto boji uzavrel slovenský a nemecký ľud.


SNA, fond Národný súd, Dr. Jozef Tiso, Tn ľud 6/46-18, Správy STK, krab.64; tiež Slovenský front, r. 1, 1945, č.l, s. 1.