Klikni pre podrobnosti...

S pocitom vrelej radosti a hlbokej vďaky oznamujem, že pod velením SS Ober-gruppenführera a generála polície Höffleho nemecké jednotky oslobodili Banskú Bystricu, sídlo pučistickej čsl. národnej rady, a za súčinnosti jednotiek slovenskej Domobrany, HG a HM úspešne očisťujú slovenské územie od čechoboľševických bánd. V radosti a vo vd'ake so mnou spojený národ slovenský prejavuje Vašej Excelencii želanie, aby podobné požehnané úspechy sprevádzali heroické boje Veľkonemeckej ríše za život a česť svojho národa a za ochranu európskej kultúry.


Slovák, r. 26, 1944, č. 246, Radostné Slovensko ďakuje; Gardista, r. 6, 1944, č. 241, Slovensko ďakuje; Trenčan, r. 21, 1944, č. 44, s.l, Vďaka prezidentova a vlády.