Klikni pre podrobnosti...
Vidím, že konsolidačný proces je na rýchlom postupe. Teším sa, že z väčšiny našich krajov prichádzajú správy o pokoji a poriadku. Slovenský národ a štát, i keď musel prežiť veľkú búrku, nepodľahne, ale očistením s pomocou božou bude pokračovať v budovateľskej výstavbe svojej domoviny. Zrada niekoľkých pomýlencov nás nepodlomí, ani neznechutí.

V ďalšom zaoberal sa Vodca nutnosťou prestavby, najmä čo sa týka armády, ktorú môžu viesť len vyskúšaní a nanajvýš spoľahliví ľudia.

Verím, že búrka, ktorá sa cez nás prehnala, nemala len škodlivý účinok, ale spôsobila, že sme spoznali sami seba a odkryla nám mnohé chyby. Chceli sme vidieť v každom Slovákovi statočného Slováka, bohužiaľ, niektorí neboli hodní dôvery. Preto v budúcnosti musíme byť kritickejší. Toto poučenie, i keď boľavé, nebolo bez obetí. No, život sa bez obetí nerodí. Ak chceme v budúcnosti šťastne žiť a úspešne budovať, potrebné je priniesť príslušné obete, aby národ, zocelený a obrodený vyšiel víťazne z borby o svoje žitie a bytie.


Slovák, r. 26, 1944, č. 206, s. 1, Zrada niekoľkých pomýlencov nás nepodlomí; Slovenská pravda, r. 9, 1944, č. 208, s. 3, Musíme byť kritickejší.