Klikni pre podrobnosti...

V prvom rade sa ho pýtal, aký dojem zanechala na neho berlínska návšteva.

Spokojný bol so všetkým. Obdivoval silu nemeckej armády a chválil berlínske obecenstvo, ktoré sa ku slovenskej delegácii chovalo veľmi pozorne a úprimne nadšene. Predseda vlády ďalej hovoril: Zo Slovenska odniesli sme jubilujúcemu vodcovi Veľkého Nemecka dar našich slovenských rúk a slovenského umu. Krásnu detviansku výšivku, ktorej ťažko nájsť páru na svete a nádhernú keramikovú vázu, ktorá iste bude jednou z najkrásnejších ozdôb pre vodcu Veľkého Nemecka.

Pýtali sme sa ďalej, s akým výsledkom sa skončili berlínske porady slovenských štátnikov.

Uspokojené odpovedal dr. Tiso: Mali sme rozhovory s vedúcimi činiteľmi zahraničnej a hospodárskej politiky Nemecka. Informovali sme ich o slovenských potrebách a predostreli naše žiadosti. Môžem povedať, že stretli sme sa s porozumením, čoho účinok ukáže sa už v najbližšom čase, nakoľko započne sa hospodárske vyjednávanie, ktoré bude mať veľkú dôležitosť pri hospodárskej obrode Slovenska a zadovážení roboty pre pracovité slovenské ruky.

Môžem povedať, že nás nadmieru uspokojilo korektné pokračovanie berlínskych kruhov pri vyjednávaní. Zodpovední nemeckí činitelia dali sa o všetkom do podrobností informovať, pričom sme ich prípadné nedostatočné alebo iné informácie uviedli na pravú mieru.

Milo sa nás dotkla pozornosť usporiadateľstva, ktoré preukázalo Slovensku tú česť, akú mu ako samostatnému štátu patrí a prináleží.

Svoj berlínsky pobyt využili sme aj na to, aby sme zložili poklonu u zástupcu svätej Stolice J. E. nunciusa Orsinega, ktorého sme tiež informovali o našich snahách a podujatiach.

Rozhovory s reprezentantmi niektorých štátov, ako rumunským ministrom zahraničia pánom Gafencom, mali tiež svoju dôležitosť a ich výsledok ukáže sa možno už v najbližšie dni.

Slovenskej verejnosti môžem oznámiť, že z príležitosti rozhovoru s ministerským predsedom maršalom Göringom pozval som tohto dôležitého nemeckého činiteľa na Slovensko a on prisľúbil, že v najbližšom možnom čase pozvaniu vyhovie a na Slovensko príde.

Pýtajúc sa na celkové dojmy z Berlína, odpovedal predseda vlády dr. Tiso: Všetky rozhovory ma presvedčili, že si tak Berlín, ale aj ostatná cudzina želá, aby zo Slovenska vybudovaný bol solídny štát, kde by vládol zákon, poriadok a disciplína. Pri budovaní takéhoto nášho štátu budeme mať za sebou veľkú moc nemeckej ríše, ktorá drží nad nami svoju ochrannú ruku.

Môžem povedať, dokončil predseda vlády, že z Berlína odišli sme s najlepšími dojmami, ale ešte s väčším predsavzatím, aké sme mali dosiaľ, konsolidovať pomery na Slovensku, zaistiť právnu istotu všemožne sa vynasnažiť hospodársky povzniesť slovenský štát. Verím, že toto sa nám aj podarí.


Slovák, r. 21, 1939, č. 93, s. 1, Práca slovenských rúk: cenná detvianska výšivka a nádherná keramiková váza.