Klikni pre podrobnosti...

Milí žiaci, učte sa, všetko, čo robím, robím pre vás. My tu nebudeme, ale budete tu vy a preto konajte všetko v mene Božom pre budúcnosť nášho štátu. ...

Beh udalostí zapríčinil, že nie som už toľko vo vašom krúžku, ktorý sa však od tých čias veľmi zväčšil, čomu sa veľmi teším. Viem, že vás zaujíma, čo všetko sa stalo tohto týždňa. Tohto týždňa som prežil to, čo som ani len zďaleka nemal na mysli. Udalosti sa tak rýchlym tempom rútili a ja som robil len to, čo mi pud sebazáchovy národa diktoval.

Viete, že to bolo dnes týždeň, keď ma vytiahli z bánovskej fary, ako by horelo. Rýchlo treba do Berlína, kde mi bola daná otázka, aby som sa počas niekoľkých hodín rozhodol. Vravím, na tak dôležitú úlohu, len pár hodín mi dali, aby som sa rozhodol. Preto uvážiac chceš-nechceš  sadni si prvý raz v živote do lietadla a choď zachrániť, čo sa zachrániť dá. Išiel som preto i do aeroplánu, aby som vykonal to, čo národ potrebuje. Dohodol som sa predtým s vládou a výsledok rokovania zdelil som Vodcovi a ríšskemu kancelárovi Adolfovi Hitlerovi. Po dlhej debate odletel som opäť do Bratislavy a tam som zdelil výsledok mojej cesty, ktorou som vytrhnul slovenský národ z istej záhuby. Hneď na to nasledoval historický deň 14. marca. Slovenský snem po dôkladnom uvážení rozhodol sa vyhlásiť Slovensko za samostatný štát.

Preto od 14. marca [1939] žijeme tu sami slobodne a môžeme povedať, že chceme žiť na svojom po svojsky a len a len pre seba. V týchto dňoch sú však i zjavy, ktoré kalia našu súčasnú veľkú radosť. Vravím vám, Vodca a ríšsky kancelár Adolf Hitler, tak v Berlíne, ako aj v piatok vo Viedni vyhlásil: „Zo Slovenska nechcem ani piaď zeme. Tu na Slovensku musia sa Slováci uplatňovať a rozvíjať sa po svojom, národne, kultúrne a hospodársky.“ A Vodca a ríšsky kancelár hovoril ďalej: „Ručím za plnú samostatnosť a garantujem za hranice Slovenska.“ [Veľký potlesk]

... Keď sa Vodca a ríšsky kancelár na to berie, som istý, a pevne verím, že dodrží svoju ochrannú ruku, ktorá je dnes skutočne nerozborná a nepremožiteľná, čo pre nás, pre slovenský štát znamená skutočne veľa. Jeho ochrana je najvyšší čin. Vodca a ríšsky kancelár Adolf Hitler tiež vyhlásil: „Historické hranice Slovenska sú a ostanú navždy nezmeniteľné. Ochrannú ruku nad Slovenskom držím a nikto na svete nesmie kradmou rukou siahnuť na územie Slovenska, na slovenský štát a Slováci budú žiť plným svojským životom.

... Udalosti stále bežia ďalej, kolesá času a dejín sa krútia a budeme iste čoskoro svedkami ďalších významných udalostí pre Európu.

Pre toto buďme si vedomí toho, že sme sem prišli na pôdu podtatranskú na základe tisícročného vývinu a postupu. To je história, ktorá stavala základy tomu, čo sa stalo so Slovákmi, čo nám bolo dané prírodou a samotným Bohom nám určené. Preto, drahí, nemajte obáv, že sme malí, že nás je málo. Veď je ešte 27 menších štátov na svete ako náš slovenský štát. Buďme si však vedomí a naplnení vierou, že ideme v ústrety lepšej budúcnosti. Veď viem a skúsil som, že Slováci sú pokojamilovní, usilovní, pracovití, hlboko mravní a nábožensky založení, ale aj poslušní, disciplinovaní, čo dokázali v týchto dňoch. Práve preto tiež národ, akým je národ slovenský, si zaslúži, aby ho Führer chránil. Hoci je nás málo, ale dva milióny takých, akými sú Slováci, zavážia veľa i v očiach 80-miliónového národa nemeckého. Preto nemajte obavy a pochybnosti, hoci sú tu ťažkosti. Zachovajme si tichú myseľ, bo keď Boh s nami, kto proti nám? Máme vieru, máme národ, poctivosť, vlasť i štát. Buďte pozdravení, verní národu a cirkvi.


Slovák, r. 21, 1939, č. 67, s. 1, Nebezpečenstvo pre Slovensko už nehrozí; tiež Slovák týždenník, r. 20, 1939, č. 13, s. 6, Zo Slovenska nechcem ani piaď zeme!; Národnie noviny, r. 70, 1939, č. 67, s. 1, „Ručím za plnú samostatnosť a garantujem hranice Slovenska“ povedal A. Hitler predsedovi vlády dr. Tisovi; Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 66, s. 1, Čo bolo u ríšskeho kancelára Hitlera; Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 67, s. 1, Naplnení vierou musíme zachovať pokojnú myseľ.