Ty,
čo v obeť si prijal radšej zákon smrti,
než by si zradil blahozvesť,
buď pozdravený na poslednej púti,
naša je bolesť, tvoja česť.

Reč mŕtvych je vždy pevná a tichá
jak vydupaná zo zeme,
ty piješ pokoj z noci kalicha
a my tvoj odkaz nesieme.

Báseň bola publikovaná v roku 1955 v literárnom almanachu Slovákov v Amerike a pochádza z literárneho archívu Jozefa M. Rydlu.