Klikni pre podrobnosti...

Zľudovená pieseňRodný dom prezidenta Tisu vyhlasuje súťaž o najlepšiu hudobnú nahrávku piesne Verní svätého Tisu sme chlapci.

Súťaží sa o knihu Slovenskí generáli 1939-1945, ktorú získa autor najlepšej hudobnej nahrávky vybranej správcom Rodného domu prezidenta Tisu na základe týchto kritérií:

  1. kvalita hudobnej nahrávky,
  2. celkový dojem.

Hudobnú nahrávku je potrebné zaslať v zvukovom formáte alebo formou odkazu na verejné hudobné záznamové servery (youtube, vimeo...) na adresu mucenik @ jozeftiso.sk [vynechajte medzeru pred a po zavináči] najneskôr do 15. 1. 2014.

Ako predlohu pre autorov k súťažným hudobným nahrávkam pripájame zhudobnený text piesne a hudobný motív:

Výherca bude vyhlásený do 31. 1. 2014. Výherca súhlasí s budúcim nakladaním s dielom podľa uvážení správy Rodného domu prezidenta Tisu. Samotná pieseň bude od 2. ročníka Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu spievaná ako pochodová pieseň v záverečnej časti memoriálu na úmysel blahorečenia mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.