Klikni pre podrobnosti...

Pieseň na rezký nápev ukrajinskej zľudovenej piesne Chlopci iz lisu (Хлопці із лісу) „Verní svätého Tisu sme chlapci“ možno dnes považovať za slovenskú zľudovenú pieseň žilinsko-bytčianska, ktorá vypovedá o nadchnutí sa kresťanskými ideálmi Jozefa Tisu mladou slovenskou generáciou.

Text:

Hej, vybojujte Vy Sloveni spásu,
vodou výkupnou krstení chlapci.
Hej, vymodliac si na Vzkriesenie slávu,
brániac národ sme domuobranci!

Hej, neľúto im satanovho pádu,
chlapci martýra Tisu sú štvanci.
Hej, vrahov znesúc do čertovho rádu,
verní svätého Tisu sme chlapci!

Hej, svätými sa dvojkrížami chránia,
zákon krvi i cti nesúc si v srdci.
Hej, zločertovi nedajú mu spánia,
mstiaci rodu sme roduobranci!

Hej, Jozefovi Tisovi sme synmi,
ktorých špagátom ku nemu pripli.
Hej, oddanosťou Bohu Pánu vinní
Hej, my sme, vinia nás satana kripli!

Refrén:

Raz – dva – tri, chlapci Tisu...
Raz – dva – tri, sme na stráži...
Stráž! Stráž! nech, dneska dni sú,
Krista Kráľa panstva na zemi!

Raz – dva – tri, chlapci Tisu...
Raz – dva – tri, sme na stráži...
Páľ! Páľ! už, teraz dni sú,
Krista Pána cárstva na nebi!

Akordy a prízvuky:

Pieseň Verní svätého Tisu sme chlapci