Klikni pre podrobnosti...
Branislav Michalka

Všetci vieme, alebo by sme aspoň mali vedieť, kto sú to revolucionári. Sú to naši nepriatelia, ktorí vedia o sebe, že sú našimi nepriateľmi a sú nami aj tak nazeraní a vnímaní. Sú to aktívni ničitelia európskej kresťanskej kultúry. Taktiež vieme, kto sú kontrarevolucionári. To sme my, kresťania a nepriatelia revolúcií, abstraktných rekonštrukcií spoločnosti, sociálnych utópií a viery v pokrok. Alebo by sme aspoň mali byť. Revolúcia sa totiž začína meter od hraníc katolíckej Cirkvi. Kontrarevolúcia, naopak, prebýva len za jej hradbami. Nevznikla v roku 1789, len plynulo pokračovala, od neúspešných revolúcií stredoveých albigénskych, katharských či husitských, cez prvú inštitucionalizovanú a dovŕšenú revolúciu, revolúciu lutheránsku, k revolúciám budúcim.

Prednášku sprostredkovalo o. z. Nové slobodné Slovensko.