☑ RDPT-KNI-LMRI

★ Kniha – náboženstvo

75% Nepoškodené

I. Základné informácie:
Názov: Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade. Rozjímanie sv. Pia z Pietrelciny OFMCap
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Veľký depozitár
Miesto výroby: Doľany
Rok výroby: 2014
Počet kusov: 2
II. Určenie predmetu:
ISBN: 9788089676132
Materiál: Papier
Rozmer:
III. Určenie pôvodu:
Autor: sv. Pio z Pietrelciny Prírastkový rok: 2012
Darca: Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2017-01-06
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-KNI-LMRI | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz:
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-KNI-LMRI | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore