Klikni pre podrobnosti...
Pamätný odznak a diplom Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu získa každý taký pútnik, ktorý: (O) prejde pešou chôdzou v deň konania púte spolu s usporiadateľom ním vytýčenú, približne 25 kilometrovú trasu memoriálu, ktorá začína Ceremoniálom zasvätenia do tajomstva púte v centre mesta Rajec pred bustou prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského, prechádza Božími mukami v Roháčskom sedle Ceremoniálom prosieb k Pánovi a všetkým Svätým a končí vo Veľkej Bytči v Rodnom dome prezidenta Tisu Ceremoniálom zloženia poklony,

  1. a zároveň do cieľa dorazí vo dvojici s takým ďalším účastníkom, s ktorým bol zapísaný do zoznamu na začiatku memoriálu, pokiaľ ten nebol nútený svoju účasť na memoriáli ukončiť predčasne z dôvodov svojho vážneho zranenia či vážneho úrazu; v tom prípade sa za splnenie tejto podmienky pokladá príchod do cieľa s inou dvojicou;
  2. a zároveň účastník dodrží všetky nariadenia usporiadateľa uvedené v propozíciach memoriálu.

Pamätný odznak ani diplom nie je možné získať iným spôsobom, a ten, kto by s nimi kupčil, nech je prekliaty!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výnimočne udeliť pamätný odznak a diplom Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu aj tomu účastníkovi memoriálu, ktorý bol z nie vlastnej vôle nútený svoju účasť na memoriáli ukončiť, pričom je usporiadateľovi zrejmé, že bolo jeho úmyslom a bolo v jeho silách, v prípade nezasiahnutia vonkajších vplyvov, dokončiť celú trasu memoriálu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo z memoriálu vylúčiť tých účastníkov, ktorí svojím správaním ohrozujú seba alebo ostatných účastníkov, tiež tých, ktorí svojím správaním úmyselne poškodzujú účel memoriálu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo núdzovo zmeniť niektoré úseky trasy memoriálu podľa potreby v prípade náhleho zhoršenia počasia, nepriechodnosti terénu a iných nepredvídateľných okolností.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore