Aby tu nebolo zas na stá cudzích pánov,
nech Ty si vodca náš, čo z našej krvi si,
ten veniec, ktorý Ti ovíjame dnes skráňov,
má zeleň z Dunaja a kvety z Torysy.

Aby bol domov náš pevný a podľa plánov
a rod náš, aby mal drobiť čo do misy:
v zbroji a v pokľaku pred mocnou nebies bránou
voláme modlitbu:
Otče náš, ktorý si...

Ktorý si v istotách, daj ohňa z hviezdnych vatier,
dnes sme si zvolili pána Váhu a Tatier,
daj, aby nás jeho duch viedol vždy cestou dobra

a daj, kým národ náš dorastie silou obra,
v objatí s dvojkrížom by nám v ňom zasa vstal
slávny náš Svätopluk, náš starý dobrý kráľ.

(V deň zvolenia dr. Jozefa Tisu za prezidenta Slovenskej republiky, 26. októbra 1939 v Bratislave)

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore