Reportáž o Memoriáli mučeníka Jozefa Tisu sa objavila v Televíznych novinách na Markíze

14. marca 2015 odvysielala TV Markíza vo svojom večernom spravodajstve Televízne noviny v hlavnom vysielacom čase reportáž, v ktorej pokračovala vo všeobecnom mediálnom tlaku na odstránenie busty prof. Ferdinanda Ďurčanského z Námestia SNP v Rajci. Ako zámienku reportéri televízie použili Ceremoniál zasvätenia do tajomstva púte, ktorým sa otvára Memoriál mučeníka Jozefa Tisu spred tejto busty. Reportéri navodili dojem, že je spoločensky pre občanov neprípustné sa pred bustami zhromažďovať, čo im potvrdili i riaditeľ Múzea SNP, pán Mičev a rektor Akadémie médií, pán Chmelár.

Záznam z archívu je dostupný pre registrovaných používateľov.

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore