Lomcoval v duši severák októbra smutného,
každý náš sused sebecky loviť chcel z mútneho,
Operáciou zmenšili náš krotký, malý štát,
nesmieme svetským veľmociam v náporoch v ceste stáť!
Zúfanie žralo útroby, invalid zastonal,
mohol už černoch odísť, keď úlohu vykonal.
Len jeden záblesk potešil Slovensko nádejou,
akoby dúha po búrke z tatranských závejov,
Dozrela Slovač v Žiline, ruky si podala,
že ako žula bude stáť, slobodou splesala!
Vytryskla radosť zo srdca, plne sme slobodní,
už sme sa na šli v jednote pravdiví, nehodní!

Archív Matice slovenskej, f. Matica slovenská II. 1919 - 1948, š. D (doplnky) 6/1939, D VI./37-1939