Roky sme v nádeji čakali
na slávny ten víťazný deň.
I paškal víťazstva zažali
i bili sa, trpeli preň.

A dnes je tu už, je náš,
my s ním Pochodní spev sa nesie: vpred!
Od srdca k srdcu, ó, radostným
prichádza krokom nový svet.

I nové ráno sa zablysklo.
A čistý štít do výšky pnie.
To zlato ukryté zalisklo...
O ňom málokto vedel, vie.

Hlboko bolo tu snížené
pred každým prestalo byť tlieť.
Dnes tieto plány sú skrížené.
Sviatostne cestou žitia svieť.

To duša ľudu zduchovnelá,
Ju sžieral denne ohňa plam.
No, pravda svetmi jej zachvela.
Víťazstva palmy nesie nám.

Ó, tešte hory sa, údolia,
Tešte sa stánky ľudských sŕdc!
Odkryté rany už nebolia.
Na stráž sa! Hor' za našu tvŕdz

Kto ničil nás tu cez zákony,
zúčtoval s ním dnes dobrý ľud.
Bo nomôž' zničiť tie záhony,
čo vložil Boh nám v našu hruď.

Kto zničil nás tu skrz zákony – hrobárom budú jemu ony.

Slovák, roč. XX, č. 227, 6. 10. 1938, s. 4