Medzník v búrke, vo víchrici,
brod náš slobodného rána,
si majákom v metelici
a Tvoj Odkaz pre nás manna.

Hlas mocný, silný na pochodeň zvoní
a plameň Tvojho slova zapaľuje vatry,
pred menom Tvojím storočie sa kloní,
bo veľkosť ducha Tvojho prevýšila Tatry.
Ty, studňa viery, slovenskosti čaša,
milovaný otec, svätec nášho rodu,
gazda, čo krvou spísal zmluvu na slobodu.
Vladár, čo otvoril zadebnené brány,
čo odňal z nás tisícročnú kliatbu,
čo kameňmi značil našej zeme hrany,
čo v chotár rozosial Pribinovu platbu.
Knieža, bojovník a posol pokoja,
veľký oráč náš, čo nehľadal vlastnú slávu,
čo v zlatku zmenil prácu otcov znoje,
čo na Gerlach vztýčil slovenskú zástavu.

Báseň napísal MUDr. Ľ. Pavlo, predseda Slovenskej ligy v Amerike, v Bad Kreuznachu v roku 1954, ale knižne vyšla až v jeho zbierke Pod cudzím nebom v roku 2002.