Je dosť toho, prečo načim vďaku
Od devy po starca
Z úprimných duší
Ešte i dnes v dvetisícom roku
Fafrnkov nenávistných s absenciou umu

Ten maják dejín Slovenov
I tak pevne
Sám
Obstál

Báseň napísal autor v roku 2000.