Lietadlo hučalo vám v ušiach, šarhovia,
a jedovatá vrtuľa vám ryla hruď vo Vajnoroch,
keď stúpil na zem rodnú
Pribinov dedič s kladkou na rukách.

Tak prijala ho mati slovenská,
ktorej už slovo nie je živé,
tak zletel domov z výšin oblačných,
ó, vlasť, tvoj prvý syn,
aby ťa videl plakať,
ľaliu v hrobe
a slávu zeme ležať v mlákach
a v troskách stolec Svätopluka.

Však národ jednomyseľne
v tej chvíli padol na kolená
a zopäl ruky pred Bohom:
Ó, večný Vládca na nebi,
ty premožiteľ draka temného,
ty bezohľadný k synom pekiel,
opáč si pancier roztrpčenia,
tvoj bič nech hviždí nad pelechom,
nech padá v prachu bohorúhač,
chyť blesky svoje kárajúce,
za zločin káraj luzu,
buď strašným pomstiteľom viny

a zato, že si spravodlivý v hneve,
rozmetaj smečku vrahov,
nech v krvi po nich páchnivej
kúpe sa diablov potomok,
Ježišu Kriste umučený,
zlosynmi na kríž pribitý
pre Pravdu večnú,
ktorou si žiaril v smrti,
neobíď nás, ku hanbe odsúdených,
z tmy tejto zasvieť svetlom Golgoty,
pre bolesť veku, ktorou hľadíš z kríža,
pre rany sŕdc
dotkni sa ľudu môjho jedným pohľadom,
nám v samote, nám v smútku dusivom
pomáhaj, pomáhaj!

Slovensko, sväté Slovensko,
vidíš pri kviľbe otcov,
opľutých svojich bojovníkov,
ich znesvätenú česť,
slobodu svoju zoťatú
sťa sosnu vekovitú
a miesto ruže stolistej,
plávajúcej po záhradách,
dnes ozón mŕtvol páchnivý
a bahno rabstva peruť rozpína
a z lesov tvojich, mati slovenská,
spevavé vtáctvo odletelo
a pýtajú sa tvoji synovia:
načo nám život, keď nás premohli?!

Slovensko, sväté Slovensko,
stojí tvoj mŕtvy čas,
nemé sú hodiny,
iba tvoj drahý vierozvest,
prezident náš,
mlčanie prerušuje,
modliac sa spoza mreží
a čím viac hanený,
tým hlasiíejšie jeho meno
do duše rodu ryje sa,
ktorá s ním vo väzení okovy hrdo znáša
a preto darmo kričí vrah
a plemä hadie, že je vinný,
darmo ho ženu pod šibeň,
bez škvrny zomrie s nami,
tak ako zomierali
otcovia naši bez vlasti
pod krížom pri cestách!

Báseň bola publikovaná v zbierke Na vrchu nádeje, vydanej v roku 1955 v Indiane, a pochádza z literárneho archívu Jozefa M. Rydlu.