Klikni pre podrobnosti...

Opera „Svätorečenie Tisu“Vďaka duchovne a národne cítivšiemu všestranne nadanému umelcovi, Jánovi Slanskému, uzrel nedávno svetlo sveta náčrt vôbec prvej opery objímajúcej vo svojom vznešenom formáte osobu, život, smrť a pomyselnú kanonizáciu Jozefa Tisu. Dielko vydal vlastným nákladom sám autor vo svojej edícii vlastných spisov č. 10 pod titulom Hudobné diela a texty piesní v roku 2013.

Veríme, že uverejnenie tohto diela povzbudí ďalších slovenských umelcov v ospevovaní našich národných hrdinov.

Upozorňujeme, že dielo samotné je svojím obsahom fikciou a neopisuje reálnu udalosť svätorečenia.

  1. Predohra opery „Svätorečenie Tisu“
  2. „Kanonizácia“: Svätý Otče, Cirkev žiada, aby Vaša Svätosť zapísala do zoznamu svätých mučeníka Jozefa Tisu a aby ho všetci kresťania vzývali ako svätého.
  3. Životopis Jozefa Tisu. Recitatív opery „Svätorečenie Tisu“: Slovenský národ má vo veľkej úcte katolíckeho kňaza a svojho prvého prezidenta Doktora Jozefa Tisu, ktorý mučeníckou smrťou vydal hrdinské svedectvo viery a lásky k svojej vlasti. Jozef Tiso sa narodil vo Veľkej Bytči 13. októbra roku 1887. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci. Do nižšieho gymnázia postúpil v Žiline a vyššie gymnaziálne štúdiá absolvoval v biskupskom seminári v Nitre. Pokračoval v štúdiu na univerzite vo Viedni, ktoré v roku 1911 ukončil doktorátom teológie. Ako popredný činiteľ Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a tvorca slovenskej štátnosti bol 26. októbra v 1939 roku zvolený za prezidenta republiky. V tejto funkcii obhajoval Slovensko pred rozpínavosťou nacistického Nemecka i pred ideami zhubného boľševizmu. Najväčší syn nášho národa vo vykonštruovanom politickom procese bol odsúdený na trest smrti, ktorý bol vykonaný 18. apríla roku 1947. Stal sa obeťou politického zločinu českých centralistov i predstaviteľov komunistickej ideológie. Nevinný Tiso s povesťou svätosti položil svoj život ako krvavú obetu na oltár svojej vlasti.
  4. „Kanonizácia“. Ária z opery „Svätorečenie Tisu“: Po predchádzajúcom dlhom zvažovaní, po vypočutí mienky našich bratov týmto rozhodnutím vyhlasujeme Jozefa Tisu za svätého a zapisujeme do zoznamu svätých. Ustanovujeme, aby tento náš brat spolu s ostatnými svätými bol zbožne uctievaný v celej svätej Cirkvi. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  5. Medzihra opery „Svätorečenie Tisu“
  6. „Svätý“ Tiso oroduj za náš národ. Ária z opery „Svätorečenie Tisu“: Svätý Ježiš oroduj za náš národ, nedaj mu zahynúť, večne pri ňom stoj! Keď sa čierne mračná kopia a blýska sa nad Tatrami, krížom žehnaj ho, krížom žehnaj ho! „Svätý“ Tiso oroduj za náš národ, nedaj mu zahynúť, večne pri ňom stoj! Nech zvíťazí v tomto boji, keď vlasť káže šable tasiť nad úkladmi zla, nad úkladmi zla.
  7. Už vzkvetá ríša nová. Arietta z opery „Svätorečenie Tisu“
  8. Finále opery „Svätorečenie Tisu“: Už vzkvetá ríša nová z krvi a sĺz zrodená, vo svete krajšej nebude. Ďakujem Ti Bože za ten veľký dar u Vám svätci slovenskí, už si ho vziať nedáme.

Notovanie:

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/opera/opera_svatorecenie-tisu.pdf,500,350{/edocs}