Klikni pre podrobnosti...

Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočiaPrednedávnom vyšla vďaka občianskemu združeniu Slovenská spoločnosť publikácia s názvom Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia, ktorá obsahuje Rodobranecký katechizmus (Vojtech Tuka, 1. konfiškované vydanie) a Slovenský národný socializmus (Štefan Polakovič). Ide o málo dostupné diela, ktoré však boli kľúčové pri formovaní ideológie slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia. Ich poznanie je dôležité pre štúdium a pochopenie slovenských dejín v uplynulom storočí.

Keďže občianske združenie Slovenská spoločnosť nemôže knihu predávať, ponúka ju ako darček pre tých ľudí, ktorí ho finančne podporia sumou aspoň 8 € (plus poštovné). Vaša podpora prispeje k vydávaniu ďalších zaujímavých diel.

V prípade, že nechcete prispieť na „zlatý padák“ riaditeľa Slovenskej pošty, využite možnosť osobného odberu v nasledovných mestách: Bratislava, Trenčín, Žilina, Bytča, Prešov, Košice.

Záujemcovia môžu písať na adresu: spolocnost @ mail.ru

Úvod

Dobové písomnosti sú základným prameňom poznania dejín, avšak mnohé z nich sa z rôznych príčin nenávratne strácajú alebo upadajú do zabudnutia. Ich získavanie a sprístupňovanie je preto dôležitým krokom v historickom bádaní. Úlohou tejto zbierky je predostrieť verejnosti dva, v súčasnosti už ťažšie dostupné dokumenty, ktoré vznikli v prvej polovici 20. storočia a odzrkadľujú dobový svetonázor slovenských národovcov.

Prvý dokument, nesúci názov Rodobranecký katechizmus a podnázov Poznajme sa, milujme sa, nedajme sa!, vznikol v roku 1928 a jeho autorom je Vojtech Tuka, jeden z popredných činiteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a neskorší predseda vlády a minister zahraničných vecí prvej Slovenskej republiky. Rodobranecký katechizmus predstavuje súbor otázok a odpovedí týkajúcich sa polovojenského zoskupenia známeho pod menom Rodobrana, ktoré vzniklo v roku 1923 zásluhou Vojtecha Tuku. Ovplyvnený fašistickým hnutím Benita Mussoliniho tvaroval Tuka Rodobranu po vzore talianskych čiernokošeliarov. Jej úlohou bolo predovšetkým brániť zhromaždenia Slovenskej ľudovej strany (v roku 1925 premenovanej na HSĽS) proti rôznym narušiteľom. Organizácia vydávala aj vlastné noviny, no tie vychádzali pod prísnym úradným dozorom, často s vybielenými stranami. Rozrastajúce sa rodobranecké hnutie potrebovalo preto myšlienkové usmernenie sústredené v jednom dokumente, ktorý by obsahoval zásady a povinnosti každého rodobranca. Túto úlohu mal naplniť práve Rodobranecký katechizmus, avšak jeho prvé vydanie, ktoré je obsiahnuté práve v tejto zbierke, sa medzi verejnosť nikdy nedostalo, pretože takmer celý náklad bol úradmi zhabaný. V roku 1929 boli Vojtech Tuka a ďalší členovia Rodobrany postavení pred súd, dôsledkom čoho prestala Rodobrana oficiálne vyvíjať činnosť.

Druhý zverejňovaný dokument nesie názov Slovenský národný socializmus a podnázov Ideové poznámky. Jeho tvorcom je filozofa ideológ prvej Slovenskej republiky Štefan Polakovič. Toto dielo bolo vydané v roku 1941, teda po vyhlásení samostatnosti Slovenska a počas druhej svetovej vojny, pričom už jeho názov naznačuje, v akých spoločenských a politických súvislostiach bolo napísané. Pojem národný socializmus a obsah, ktorý zahŕňa, je v súčasnosti vnímaný záporne, no zo samotného diela je jasné, že tento názov bol zvolený účelovo. Štefan Polakovič sa v Slovenskom národnom socializme snažil načrtnúť základné ciele, ku ktorým by mal smerovať vývoj slovenského národa, pričom očividne kľučkoval medzi nemeckým a vlastným, slovenským svetonáhľadom, ktorý bol od toho nemeckého odchodný. Všetko kvôli tomu, aby bolo dané dielo v súlade s postojmi vtedajšieho vládcu Európy - Tretej ríše, s ktorým bola prvá Slovenská republika úzko previazaná, no zároveň vyjadrilo slovenský svojráz.

Obe diela vznikli v búrlivej dobe, počas ktorej sa rúcali staré monarchie a zaužívané poriadky. Do popredia sa dostávali nové myšlienkové hnutia a spoločnosť sa výrazne menila. Chápanie niektorých súvislostí môže byť preto náročné a čitateľ by si mal uvedomiť, že fašizmus, autoritatívna forma vlády, viera, národ a mnohé iné javy boli vnímané inak, ako je tomu v 21. storočí.

Dokumenty sú zverejnené v pôvodnom pravopise a štýle a taktiež v pôvodnej gramatike. Zásahy do textu boli vykonané len v tom prípade, ak išlo o zjavné preklepy.

Pavol Demjanič

Ukážka

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/kniznica/narodovectvo/dokumenty-k-ideologii-slovenskych-narodovcov_uvod.pdf,500,350{/edocs}