☑ RDPT-PAM-M1NG

★ Devocionálie-obraz

50% Poškodené

I. Základné informácie:
Názov: Zjavenie Panny Márire v Lurdoch
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby:
Rok výroby:
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál:
Rozmer: 257x198
III. Určenie pôvodu:
Autor: Prírastkový rok: 2012
Darca: Trnková/Dudoňová Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-M1NG | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4148.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-M1NG | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore