☑ RDPT-PAM-0RJ3

☆ Obraz-fotografia

50% Poškodené

I. Základné informácie:
Názov: Páter Šebastián Labo posväcuje priestory RDPT
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby: Veľká Bytča
Rok výroby: 1996
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál:
Rozmer: 146x110
III. Určenie pôvodu:
Autor: Mirjanský, Rudolf Prírastkový rok: 1996
Darca: Mirjanský Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-0RJ3 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4103.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-0RJ3 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore