Klikni pre podrobnosti...

Ešte len nedávno by sa vám bolo zdalo nemožné, aby ste sa zišli tu pospolu všetci Slováci bez rozdielu. Boli ste rozdelení podľa politických strán a nenávideli ste sa. Od 6. októbra panuje medzi národom svornosť a niet viac politických rozbrojov. Máme svoj samostatný slovenský štát. Sme politicky a národne zjednotení, nuž pusťme sa s odhodlanosťou do práce a do boja za lepšiu slovenskú budúcnosť.


Slovák, r. 21, 1939, č. 84, s .1, Keď budeme skúmať naše kroky, vracajme sa k myšlienkam zvečnelého vodcu A. Hlinku; tiež Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 83, s. 3, Stalo sa, čo sa zdalo nemožným: všetci Slováci pospolu.