☑ RDPT-PAM-NNVR

☆ Obraz-fotografia

75% Nepoškodené

I. Základné informácie:
Názov: Prezident reční na zjazde slovenských vysokoškolákov
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby: Pater-Stefanstr. 22, Kufstein, Rakúsko
Rok výroby:
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál:
Rozmer: 316x236
III. Určenie pôvodu:
Autor: Prírastkový rok: 1998
Darca: Valko, Štefan Rok vyradenia:
Poznámka: predmet z pamätnej mníšskej cely v kláštore sv. Konráda, Altötting, Bavorsko
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-NNVR | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4177.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-NNVR | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore