Search
A: P: D: id Opisný názov: Typ: Rok +  
Q94J Prezident pri odhaľovaní sochy Ľ. Štúrovi v Bánovciach nad Bebravou Obraz-fotografia 1996 View #91 Download #91 in PDF format
A2JZ Prezident pred svojím rodným domom Obraz-fotografia 1996 View #90 Download #90 in PDF format
MLGS Informačná tabuľka SOV o zariadení kláštornej cely v Altöttingu pri príležitsoti 33-ho výročia popravy prezidenta Obraz-iný 1998 View #89 Download #89 in PDF format
ZXHG Zarámovaný štátny znak II. SR vystrihovaný z látky Vlajka, zástava, koruhva, znak 1996 View #88 Download #88 in PDF format
VC6X Rodný dom prezidenta Tisu Obraz-fotografia 1998 View #87 Download #87 in PDF format
1H79 Prezident reční na zjazde slovenských vysokoškolákov Obraz-fotografia 1998 View #86 Download #86 in PDF format
27WL J. Tiso ako žiak 4. triedy ľudovej školy Obraz-fotografia 1996 View #85 Download #85 in PDF format
5K9E Portrét Panny Márie (v ováli) Devocionálie-obraz 1996 View #84 Download #84 in PDF format
LV2P Štátny znak 1. SR vystihovaný zo samolepiacej fólie Obraz-iný 1998 View #83 Download #83 in PDF format
E6EY Kruhová platika s vystupujúcou ženou so srpom stojacou na zemi v tvare Slovenska a vychádzajúcim slnkom s nápisom „Liberta MCMXCIII“ Umelecký predmet 1996 View #82 Download #82 in PDF format
B9KP Kompozícia kovovej plastiky prezidenta vystupujúcej z papiera s prezidentskou štandardou Obraz-iný 1996 View #81 Download #81 in PDF format
FGMA Kruhový reliéf s tvárou prezidenta a uvedeným miestom a dátum narodenia a popravy Umelecký predmet 1996 View #80 Download #80 in PDF format
VBOZ Portrét prezidenta Tisu na fazóne zvrchníka so štátnym znakom Obraz-maľba 2016 View #79 Download #79 in PDF format
WLVI Matka Božia so svätým Dieťaťom Devocionálie-obraz 2013 View #78 Download #78 in PDF format
5TDX Výročné ornamentálne parte pri príležitosti 5. výročia popravy prezidenta Obraz-iný 1996 View #77 Download #77 in PDF format
ZEF8 Drevená tabuľka k „SNP“ Tabuľa 2014 View #76 Download #76 in PDF format
QYFY Nástenná plaketa Krista lemovaného tŕním Devocionálie-iné 1996 View #75 Download #75 in PDF format
T378 Kresba A. Hlinku Obraz-iný 2011 View #74 Download #74 in PDF format
PYZV Prezident Tiso s korunou na hlave a nápisom „Pravda víťazí“ Obraz-maľba 2011 View #73 Download #73 in PDF format
UWTQ Zátišie pracovného stola Ľudovíta Pavla Obraz-maľba 2015 View #72 Download #72 in PDF format
L5UR Portrét prezidenta Tisu Obraz-maľba 2011 View #71 Download #71 in PDF format
E018 Soška sv. Dominika Sávia Devocionálie-socha 1996 View #70 Download #70 in PDF format
HZAF Busta A. Hlinku Busta 2011 View #69 Download #69 in PDF format
0RZC Busta prezidenta Tisu s nápisom „Msgr. Jozef Tiso 1. prez. Slovenskej republiky“ Busta 2011 View #68 Download #68 in PDF format
PYIK Reliéfny štvorportrét osobností Svätopluk-Štefánik-Hlinka-Tiso (89/350) Obraz-iný 1996 View #67 Download #67 in PDF format
2AFA Reliéfny štvorportrét osobností Svätopluk-Štefánik-Hlinka-Tiso (88/350) Obraz-iný 1996 View #66 Download #66 in PDF format
RJFB Reliéfny štvorportrét osobností Svätopluk-Štefánik-Hlinka-Tiso (90/350) Obraz-iný 1996 View #65 Download #65 in PDF format
MY42 Kríž s korpusom z cínu Devocionálie-kríž 1996 View #64 Download #64 in PDF format
RALB Plastika hlavy J. Tisu v kruhu s nápisom „Verní sebe – svorne napred“ Umelecký predmet 1996 View #63 Download #63 in PDF format
FUNL Kríž s tabuľkou INRI a s korpusom zo zliatiny Devocionálie-kríž 1996 View #62 Download #62 in PDF format
DUKT Portrét Umučeného (v ováli) Devocionálie-obraz 1996 View #61 Download #61 in PDF format
ERBA Diplom čestného občianstva J. Tisu vo Veľkej Bytči (s tubou) Obraz-fotografia 1998 View #60 Download #60 in PDF format
0C0C Diplom čestného občianstva J. Tisu vo Veľkej Bytči Obraz-fotografia 1998 View #59 Download #59 in PDF format
A7UO Plastika hlavy A. Hlinku v kruhu s nápisom „vodca a otec slovenského národa“ Umelecký predmet 1996 View #58 Download #58 in PDF format
M1NG Zjavenie Panny Márire v Lurdoch Devocionálie-obraz 2012 View #57 Download #57 in PDF format
V0GM Sv. rodina (s pozlátkom) Devocionálie-obraz 2012 View #56 Download #56 in PDF format
C0IB Sv. Anna učí viere Pannu Máriu Devocionálie-obraz 2012 View #55 Download #55 in PDF format
4PBS Posledný prejav prezidenta v nemčine, strojopisom Obraz-iný 1998 View #54 Download #54 in PDF format
TOP3 Portrét J. Tisu, drevorezba Umelecký predmet 1996 View #53 Download #53 in PDF format
2XH9 Tiso ako predseda vlády za rodičovským stolom Obraz-fotografia 1996 View #52 Download #52 in PDF format
8GFI Diplom čestného občianstva J. Tisu vo Veľkej Bytči (s tubou) Obraz-fotografia 1996 View #51 Download #51 in PDF format
9MFP Inštalácia rektora Slovenskej univerzity Obraz-fotografia 1996 View #50 Download #50 in PDF format
1NTD Prezident po svojom zvolení s Dr. Sokolom pred Slovenskou univerzitou Obraz-fotografia 1996 View #49 Download #49 in PDF format
AP5Z Prezident po svojom zvolení s Dr. Sokolom pred Slovenskou univerzitou Obraz-fotografia 1996 View #48 Download #48 in PDF format
Y7A0 Prezident s rodinou Obraz-fotografia 1996 View #47 Download #47 in PDF format
IZA5 Matka prezidenta, Terézia rod. Budíšková Obraz-fotografia 1996 View #46 Download #46 in PDF format
09UL Portrét prezidenta počas gymnaziálnych štúdií Obraz-fotografia 1996 View #45 Download #45 in PDF format
SNF6 Tiso reční Obraz-fotografia 1996 View #44 Download #44 in PDF format
W3HP Portrétová fotografia J. Tisu s podpisom Obraz-fotografia 1996 View #43 Download #43 in PDF format
UGGP Listina potvrdzujúca vysvätenie J. Tisu za kňaza Obraz-fotografia 1996 View #42 Download #42 in PDF format
Strana 12 z 13
Facebook Login

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore