Slovenská Liga ako vrcholná organizácia amerických Slovákov intervenovala viacráz v záujme Pittsburghskej dohody už po štátnom prevrate. Dňa 9. novembra 1922 vypracovala zvláštne memorandum, upravené na vládu a Národné shromaždenie ČSR a domáhala sa vtelenia Pittsburghskej dohody do ústavy česko-slovenského štátu. Odpoveď na toto memorandum Slovenská Liga nedostala. Dňa 24. a 25. júna 1925 upravila v záujme Pittsburghskej dohody Prívet na všetkých politických činiteľov Česko-slovenskej republiky. Odpoveď zase nedostala. Konečne Slovenská liga 31. mája 1928 rozhodla sa vyslať na Slovensko trojčlennú delegáciu, aby táto v záujme vtelenia Pittsburghskej dohody v súhlase so Slovenskou ľudovou stranou zakročila u prezidenta republiky a u vládnych činiteľov.

Hneď v novembri r. 1918 po odchode prezidenta Masaryka z Ameriky zasedal ústredný výbor Slovenskej ligy a na tejto schôdzke Vladimír Hurban povedal na adresu prítomných Slovákov i toto (Čujme!): „Každý Čech chce nám dopriať úplnú samosprávu, aby na našom území sami sme si boli pánmi.“

Ako tedy, slávna snemovňa, i z tohoto vidieť, americkí Česi a Slováci pri osnovaní a podpisovaní Pittsburghskej dohody vedeli veľmi dobre, čo robia a prečo to robia.