Pred 2 rokmi povedal mi istý vládny činiteľ, že v Prahe nenajdeme ani jedného zodpovedného činiteľa nášho štátu, ktorý by uznal, že slovenský národ jestvuje. Vyhlašujem jasne a otvorene, že vec osobitosti slovenského národa nie je vecou Čechov, ale vecou Slovákov. (Potlesk poslancov SĽS) Pre existenciu slovenského národa nie je a nemôže byť smerodajné želanie Čechov, ale výlučne len vôľa Slovákov. (Potlesk poslancov SĽS) Slovenský národ je historickou skutočnosťou. Presvedčenie o individualite slovenského národa je u Slovákov pevné, vykryštalizované a až na ojedinelé prípady všeobecné. Keby nebolo slovenského národa, nebolo by ani tých všelijakých dohôd, ktoré Česi a Slováci počas zahraničného odboja medzi sebou uzavreli a ktoré prispely v značnej miere k vzniku Česko-slovenskej republiky. (Tak je!) Slovenský národ je národom plnoletým, národom snaživým a životaschopným, preto niet žiadnej príčiny, aby slovenský problém aspoň v 20. roku trvanie republiky nebol vyriešený tak, ako to vyžaduje životný záujem slovenského národa. (Potlesk poslancov SĽS)