Posl. dr Sokol (pokračuje): Slávna snemovňa! Ale keď chceme, aby sa upevnila naša pozícia v politike zahraničnej, musíme si v prvom rade vyriešiť svoje vnútroštátne problémy. Každý štát má takú váhu v politike medzinárodnej, akú silu reprezentuje sám v politike vnútornej. (Tak je! - Potlesk poslancov SĽS) A tu chcel by som jasne zdôrazniť, že nič by nemohlo byť pre našu štátnu samostatnosť tak osudné, ako to, keby si zodpovední činitelia tohto štátu neuvedomili ani dnes, že je záujmom republiky Česko-slovenskej, aby konečne vyriešený bol problém slovenský. (Tak je! - Výborne! - Potlesk poslancov SĽS) Slovenský problém má eminentný význam nielen pre konsolidáciu vnútorných pomerov nášho štátu, ale aj pre posilnenie našej pozície v politike zahraničnej.

Pán predseda vlády dr Milan Hodža vo svojom vyhlásení medzi iným povedal i toto (číta): „Sme si dnes povinni všetci navzájom jasnosťou. Jasná reč znamená dobrú vôľu, lojálnosť a mier. Reč dvojsmyselná znamenala by neistotu, nedôveru a zbytočné spory, ktoré by rozrušovaly nielen nás a súsedov, ale i celú Europu.“

Slávna snemovňa! Áno, je potrebné, aby sme hovorili o veciach svojho štátu jasne a to nielen na adresu zahraničia, ale v prvom rade medzi sebou doma. (Tak je! - Potlesk poslancov SĽS) Vyriešenie slovenského problému na základe úplnej rovnoprávnosti slovenského a českého národa je nielen záujmom Slovenska a slovenského národa, ale aj životným záujmom česko-slovenského štátu. (Tak je! - Potlesk poslancov SĽS)