Slávna snemovňa! V tejto dusnej atmosfére medzinárodnej spomínam si na výrok prezidenta Masaryka, ktorý povedal r. 1935 pri svojom odstúpení. Štáty sa udržujú tými ideami, z ktorých sa zrodily a ktorým ďakovať môžu svoje jestvovanie. My slovenskí autonomisti toto vyhlásenie prezidenta Masaryka podpisujeme a s ním úplne súhlasíme. Česko-slovenský štát vznikol spoločným úsilím, spoločnou domácou a zahraničnou prácou Čechov a Slovákov. Preto, keď si chce trvale uhájiť svoju existenciu, musí budovať svoju štátnu samostatnosť na úplnej rovnoprávnosti českého a slovenského národa. (Výborne! - Potlesk.) Slováci majú právo na politickú autonomiu Slovenska nielen preto, lebo je tu platná a záväzná Pittsburghská dohoda, ale hlavne preto, lebo sú osobitným národom a ako národ majú prirodzené právo na svojrázny národný život v tejto republike. (Tak je! - Potlesk.)

Slováci za tento štát pracovali, Slováci za tento štát trpeli, bojovali a umierali, preto majú plné právo na to, aby v tomto štáte spokojne žili, aby sa v tomto štáte cítili doma a aby v tomto štáte popri českom národe mali nielen rovnaké povinnosti, ale i rovnaká práva. (Potlesk.) Toto je pravý smysel česko-slovenskej štátnosti a jediný pevný základ trvalej existencie a krajšej budúcnosti česko-slovenského štátu. Bezpečnosť, sila a budúcnosť republiky Česko-slovenskej je v dohode a v úprimnej spolupráci slovenského a českého národa. (Potlesk poslancov SĽS)