S tou istou argumentáciou, ako gróf Apponyi, útočil na Pittsburghskú dohodu aj lord Rothermere, keď 23. mája 1937 vo všetkých deníkoch amerického novinového krála Hearsta uverejnil veľký článok proti našej republike (číta): „Keď dokument, t. j. Pittsburghská dohoda, bol predložený mierovej konferencii“, napísal doslovne Rotherere, „nikomu nenapadlo, že Česi a Slováci, ktorí ho prijali, boli všetci americkí občania a ako takí asi ťažko kvalifikovaní rozhodovať o osude strednej Europy.“ To je s malou štylistickou úpravou zase skoro to isté, čo tvrdí proti Pittsburghskej dohode vo svojej brožúrke pán minister dr Dérer na str. 57.  

Pán minister dr Dérer vo svojej brošúrke spomína, že na Pittsburghskú dohodu odvolávajú sa revizionisti. No, z dokladov, ktoré som citoval, vysvitá opak toho. Je to práve revizionismus, ktorý má záujem na tom, aby Pittsburghská dohoda vyhlásená bola za falzifikát, za dokument neplatný. (Výborne!) Preto, ktokoľvek u nás tvrdí, že Pittsburghská dohoda je neplatná alebo falošná, ten pracuje proti základom tohto štátu a pomáha revizionizmu. (Tak je! - Výborne! - Potlesk.) Pre nás Pittsburghská dohoda je aj dnes tým, čím bola tým Čechom, na ktorých útočil na mierovej konferencii gróf Apponyi, a na jej platnosti a záväznosti nič nemení ani to, že minister republiky Česko-slovenskej díva sa na ňu zrakom grófa Apponyiho, alebo zrakom lorda Rothermera. Pittsburghská dohoda - ako je to jasné z jej obsahu - zaručuje politickú autonomiu Slovensku v rámci česko-slovenského štátu. Slováci sa jej nezriekli ani po štátnom prevrate, naopak dožadujú sa aj dnes jej vtelenia do ústavy Česko-slovenskej republiky, preto Pittsburghská dohoda zaväzuje a bude vždy významným historickým dokumentom v boji o autonomiu Slovenska. (Výborne! - Potlesk.)