A nech mi je dovolené s tohto miesta zdôrazniť tú divnú hru osudu, že argumenty grófa Apponiiho proti Pittsburghskej dohode sú skoro totožné s argumentami, ktoré nedávno uverejnil vo svojej brošúrke proti Pittsburghskej dohode pán min. dr Ivan Dérer. Gróf Apponyi hovorí (číta): „Berúc do úvahy okolnosti, neodpustiteľnou ľahkomyseľnosťou by bolo, keby budúcnosť jedného národa bola odvislá od tohoto dokumentu, ktorý vyjadruje názor len malého zlomku ľudí, či viac, ešte takých, ktorí od rokov žijú za hranicami.“ Aj Apponyi proti našej deklarácii na mierovej konferencii namietal, že americkí Slováci nemali práva zaväzovať sa za domácich Slovákov, práve tak, ako to robí v svojej brošúrke pán minister dr Dérer.

Panie a páni, a teraz si iste viete domyslieť, čo by to znamenalo pre našu republiku v očiach našej zahraničnej verejnosti, keby sme Pittsburghskú dohodu pokladali za neplatnú, alebo dokonca za dokument falošný. To by znamenalo toľko, že naša delegácia na mierovej konferencii argumentovala dokladmi neplatnými alebo falošnými. (Tak je!) A tu, my, slovenskí autonomisti, musíme brať do ochrany našu mierovú delegáciu. Áno, Pittsburghská dohoda skutočne určila náš pomer k Čechom, a ňou bolo záväzne rozhodnuté aj o tom, aký má byť pomer Čechov a Slovákov v republike Česko-slovenskej. (Výborne! - Potlesk poslancov SĽS.)