Klikni pre podrobnosti...

Ako po iné roky, aj tohto roku slávime Vianoce. S úprimnou vďačnosťou pokloníme sa láske a milosrdenstvu Pána Boha nášho, že nám poslal svojho Syna, aby nám bol učiteľom, životným vzorom a priateľským pomocníkom v splnení nášho životného poslania. Najhlbší tento zmysel vianočných sviatkov inšpiroval od počiatku vianočné oslavy, ktoré nachádzali výraz v prejavoch radosti a veselosti. Veď čo by bolo bývalo z ľudstva, keby nebol prišiel na svet Kristus? Mali sme a máme teda príčinu tešiť sa pamiatke narodenia Ježiša Krista, lebo vieme, čo je nám a svetu Kristus. Cirkev svätá teda robí správne, keď nastoľuje oslavu narodenia Pána pravidelne ako inokedy bez ohľadu na náhodilé okolnosti, v ktorých sa má oslava odbavovať. Vedená je správnym hodnotením jednotlivých zložiek týchto osláv.

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...