Klikni pre podrobnosti...
Slováci, Slovenky!

Slovenská štátna samostatnosť zrodila sa z nepopierateľného prirodzeného práva slovenského národa na vlastný život. Z tohto jasného koreňa zrodivšia sa štátna samostatnosť umožnila národu slovenskému, aby sa on svojou príslovečnou pracovitosťou, statočnosťou a životnou jednoduchosťou preukázal pred svetovou verejnosťou vo svojej zrelosti na samostatný život. Len jasným a vysokokladným týmto hodnotám, ktoré národ slovenský uplatňoval v štátnom samostatnom živote, možno ďakovať, že slovenský národ vybudoval si samostatný štátny život, ktorý menu slovenskému vydobýjal česť a uznanie vo svete a slovenskému človekovi ale doma slobodu národnú, hospodársku a sociálnu životnú úroveň, dosiaľ slovenským človekom nikdy nedosiahnutú.

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...