Klikni pre podrobnosti...

Poďakoval sa ženám za ich činnosť a pozdravil deti. Túto činnosť žien Hlinkovej slovenskej ľudovej strany porovnal s činnosťou celej strany. Medziiným povedal: Hlinková strana práve na tieto Vianoce dáva slovenskému národu najviac, čo politická strana dať môže. Tieto darčeky, čo ste dostali vy, deti, sú malým symbolom toho veľkého daru, ktorého neoceniteľný význam pochopíte, až keď budete veľkí. Hlinková strana je stranou nielen politickou, ale aj sociálnou. Vyrovnáva protivy. Kde je primnoho, tam vezme a dá, kde je málo. Všetko to robí pre národ. I vy, detičky, keď sa modlievate zo svojho úprimného srdca, pomodlite sa vždy za slovenský národ.


Slovák, r. 20, 1938, č. 289, s. 5, Dr. Tiso u najchudobnejších; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 52, s. 4, Dr. Tiso u najchudobnejších; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 291, s. 3, Hlinková strana je aj stranou sociálnou.

Klikni pre podrobnosti...

Historický zmysel politických udalostí slovenských od 6. októbra 1938 sa odohrávajúcich, je v tom, že správa slovenských vecí prešla do slovenských rúk. Vláda slovenská, tieto slovenské ruky reprezentujúca, neuchvátila túto moc cestou násilnej revolúcie, lež cestou úplne zákonitou a spravovala slovenské veci na základe platných zákonov v duchu najvyššieho zákona záujmov národa slovenského. Ako sa teda pri vzniku slovenskej vlády neuplatnila uchvatiteľská snaha, tak ani v prevádzaní vládnej moci nevzniká žiadna chúťka uzurpátorská.

Klikni pre podrobnosti...

Vo svojej reči sa zapodieval predovšetkým otázkou kapitálu, kapitalizmu a kapitalistov na Slovensku. Ako sme sa zbavili fikcie jednotného československého národa, tak nikdy nepripustíme, aby sme aj v budúcnosti upadli do hocijakého otroctva. Nikdy viac nechceme slúžiť cudzím a vždy budeme slúžiť len Bohu a slovenskému národu. Nové, v jednej politickej strane zjednotené, ucelené a v národnom povedomí zocelené Slovensko, toto je náš cieľ v týchto voľbách.

Klikni pre podrobnosti...

Slávnostné zhromaždenie, drahí bratia a sestry! Nielen všeobecným prameňom podávania vied, ale aj najpopulárnejším prostriedkom získavania vzdelania je prirovnávanie. Prirovnáva sa predmet k predmetu, človek k človeku, národ k národu, štát k štátu. Prirovnajme aj my teraz tu najaktuálnejšiu príležitosť, ktorá je: naše volebné obdobie. Slovenský národ stojí pred voľbami do prvého zákonodarného snemu. Prirovnajme to k posledným voľbám. Posledný raz volil slovenský národ roku 1935. Vtedy bol rozdrobený asi na 30 politických strán. Nielen obyčajný pospolitý človek, ale aj inteligentný Slovák veľmi často nevedel, ktorou ceduľou má hlasovať. A koľko bolo treba práce, presviedčania a agitácie, aby sme ľud presvedčili, že má hlasovať na autonomistickú kandidátnu listinu! Naši protivníci agitovali prostriedkami vyslovene nemorálnymi, šliapali česť našich vodcov, cigánili o nás, ohovárali nás. Z takejto agitácie nemohol vzniknúť slovenský zákonodarný snem. A dnes?

Klikni pre podrobnosti...

Schôdzku otvoril úradujúci podpredseda strany, predseda slovenskej vlády Msgr. dr. Jozef Tiso rečou, v ktorej vyzdvihol význam aktu odohravšieho sa po tieto dni v Prahe: voľby prezidenta republiky.

Klikni pre podrobnosti...

Národ slovenský prežil v posledné týždne takéto diametrálne protichodné póly svojho národného života: dožil sa víťazného splnenia nielen svojho dvadsaťročného politického boja, ale i splnenia stáročných snov a túžob: prevzal správu svojich vecí do vlastných rúk a začína budovať svoju vlastnú štátnosť. Súčasne s týmto radostným ožiarením slovenského neba a s týmto epochálnym úspechom postihla slovenský národ bolestná operácia, ktorá krájala jeho územie a odlomila mohutný konár z jeho národného kmeňa.

Klikni pre podrobnosti...

Drahý národe, 6. októbrom tohto roku prevzal slovenský národ správu svojich vecí do svojich rúk. Od 6. októbra je tu slovenská vláda. Čo doteraz urobila, boli iba prvé kroky. Slovenská vláda po dvoch mesiacoch pristupuje k budovaniu Slovenského štátu. Vypísala voľby do prvého zákonodarného slovenského snemu, aby národ slovenský na základe všeobecného hlasovacieho práva rozhodol, či chce nové slobodné Slovensko, ako samostatný štát so všetkými atribútmi štátnosti. Slovenská vláda, ktorá vyšla z vôle a heroického boja Hlinkovho za slovenský národ, hneď po vyriešení otázky hraníc používa prvú príležitosť, aby umožnila slovenskému národu osvedčiť sa, či chce uplatniť svoju národnú suverenitu v svojom národnom štáte. Národ sám má povedať, ako si predstavuje túto svoju štátnosť.

Klikni pre podrobnosti...

Máme vyriešiť mnohé ťažké úlohy. Chceme nahradiť starý mocenský a správny systém niečím celkom novým, tvoriť nový štát, ktorý žije za iných predpokladov. Vláda bude odstraňovať všetky prekážky, ktoré by sa stavali do cesty novému režimu, pričom počíta aj s podporou nemeckej menšiny.

Klikni pre podrobnosti...

V rozhovore danom jednému nášmu KG zástupcovi prehlásil ministerský predseda Dr. Tiso medzi iným toto:

Potrebné vnútropolitické zjednotenie na Slovensku bolo dokončené po prehlásení Národnej strany o svojom rozpustení a pristúpení k Hlinkovej strane ľudovej a po rozpustení a zakázaní činnosti sociálnej demokracie, vyslovenej v pondelok.

Klikni pre podrobnosti...

Všetko to, čo sa 20 rokov hlásalo, rečnilo, čo sa za národ za 20 rokov burcovalo, dosiahlo sa až dnes. 6. október zastavil žľaby tekúcej mútnej vody do Bratislavy a odtiaľ do iných miest slovenských. Keď Slovák sa žiadal do úradu, žiadal koncesiu alebo hocijaké zamestnanie, nikto sa ho nepýtal, či je statočný človek, či je statočný Slovák. Otázka bola: či je náš a či nie je náš?, t. j. prizeralo sa na to, ku ktorej politickej strane patril. Na policajných riaditeľstvách hromadili sa balíky spisov. Našli sa svedkovia, našli sa udavači, ktorí boli ochotní prisahať i na to, o čom dotyčný obvinený vôbec nevedel.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore