Klikni pre podrobnosti...

Ministerský predseda dr. J. Tiso povedal:

Nový prezident na čele štátu vyvoláva spontánne prejavy lojality slovenského národa. K novému prezidentovi neviažu sa nijaké sľuby, ani nádeje, ale ide s ním všade vedomie istoty ohľadom na štátoprávne postavenie slovenského národa. Povzbudzuje k tomu sám pán prezident svojou otvorenosťou, úprimnosťou a jednomyseľnosťou v reči a obcovaní. Nikto nevidí v ňom „politika“, ale strážcu práva a spravodlivosti, a to Slovákovi stačí, aby vo svojej lojalite, ktorá je mu vrodená, a katolíckou cirkvou vypestovaná, prekypoval.

Na otázku, či pán predseda vlády je toho názoru, že prvá cesta prezidenta dr. Háchu na Slovensko prispeje k zlepšeniu pomerov medzi Čechmi a Slovákmi, znela odpoveď:

Pravdaže, áno. Vojdú do povedomia jeho slová v Tatrách, že Slováci sú domácimi pánmi na Slovensku do všetkých dôsledkov a dobre bude.

Na otázku čo želajú predstavitelia Slovenska českému národu v novom roku... predseda vlády dr. Tiso povedal:

Českému národu v novom roku želám aby pod novým vedením vyhnal zo svojho stredu nielen stranícku rozcapartenosť, ale aj pozostatky rozličných ideológií, ktoré doteraz otravovali pomer medzi Čechmi a Slovákmi. Nech si český národ vynúti od svojich politikov, aby vždy a všade zaujímali stanovisko prirodzené, nie umelo skonštruované. In concreto: držať sa zásady, že slovenský národ je rovnocenným činiteľom s národom českým vo vedení svojich vecí, že slovenský národ je suverénny aj ako národ, a pokoj medzi nami bude trvalo zabezpečený.


Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 2, s. 1, Čo želajú do nového roku reprezentanti Slovenska českému národu.